SPO k tématu Školství, sport, věda a mládež

Chceme školství, které bude podporovat samostatné myšlení dětí, nikoliv vymývání mozků. Odmítáme nesmyslnou inkluzi. Jsme proti školnému 

Školství je nutno směřovat ke konkurenceschopnosti a tomu je třeba přizpůsobit trendy vzdělávání. Na úrovni středního vzdělávání chceme preferovat obory, jejichž absolventi budou mít šanci uplatnění na trhu práce, hodláme podporovat střední odborné vzdělávání ve veřejné a soukromé sféře a chceme zavést institut tzv. mistrovské zkoušky.

Na úrovni vysokoškolského vzdělávání hodláme prohlubovat propojení výuky s firmami pro potřeby vzdělávání i modernizace výuky, odmítáme snahy rušit přijímací řízení a zavádět školné na veřejnoprávních vysokých školách.

Podporujeme také znovuzavedení jeslí. Zvyšující se nároky na práci pedagoga musí jít souběžně se zlepšením jeho ekonomických a pracovních podmínek. Zásadně také odmítáme inkluzi.

Chceme prosazovat zvýšení investic do vědy a výzkumu ve veřejné sféře. Zároveň se zasadíme o kontrolu jejich efektivnosti. V oblasti rozvoje sportu budeme prosazovat vznik zastřešujícího orgánu státní správy pro oblast sportu se samostatnou rozpočtovou kapitolou.