KDU-ČSL k tématu Sociální politika a zaměstnanost

KDU-ČSL zastává princip zodpovědné solidarity – pomoci těm, kdo si sami pomoci nemohou. Ne těm, kteří si pomoci nechtějí 

Nejlepší sociální politikou je podpořit ty, kteří se o sebe zodpovědně postarají sami, pomoci těm, kteří se sami postarat nemohou a nerozmazlovat ty, kteří se starat nechtějí.

Proto podporujeme zodpovědnou solidaritu a motivaci k práci.

Co prosadíme: Snížení ceny práce pro sociálně ohrožené skupiny, podporu sociálního podnikání a sociálního zemědělství. Zvýhodněné hypotéky podle počtu vyživovaných dětí. Podmínky pro výplatu dávek, které budou zavazovat příjemce k zodpovědnému jednání. Motivaci k práci, která omezí dlouhodobou nezaměstnanost. Přísnou kontrolu práce na černo. Minimální mzdu do maximální výše 40 % průměrné mzdy. Aby veřejná správa a stát šly příkladem v rozvoji flexibilních a částečných úvazků. Regionální dostupnost sociálních služeb a lepší mzdové podmínky. Odstranění zbývající diskriminace při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zvýšení příspěvků na péči u nejvíce zdravotně postižených.

Video Bartošek o pěstounské péči
video

Bartošek o pěstounské péči

Bartošek o pěstounské péči

Bartošek o rodinné politice

Bartošek o pracovním trhu

Horáková a Bartošek o pěstounské péči

Horáková a Bartošek o rodinné politice

Marksová, Matoušková, Skopeček, Bartošek a Horáková o důchodovém systému

Bartošek, Skopeček, Marksová a Maxová o důchodovém systému

Jiránek, Maxová a Bartošek o pracovním trhu

Kandidáti o právech homosexuálních párů

Kandidáti o pracovním trhu