SPS k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Stát tu není od toho, aby byl největším zaměstnavatelem, ale aby vytvářel rovné podmínky a postaral se o ty, kteří se nemohou postarat sami! 

Stát tu není od toho, aby byl největším zaměstnavatelem, ale aby vytvářel rovné podmínky a postaral se o ty, kteří se nemohou postarat sami!

Jsme moderní evropskou zemí, vyznáváme svobodu jednotlivce, který si sám zajišťuje své životní potřeby a svůj osobní a rodinný standard a společenské postavení. Svobodný občan, který si sám rozhoduje, co bude dělat, jak toho dosáhne, kam nasměruje své finanční prostředky a jak jich užije. Proto sociální politika musí směrovat k těm, co si sami nemohou zajistit tyto základní životní potřeby a svůj rozvoj. Tady je nezbytná role státu, stát se musí o tyto občany řádně a spravedlivě postarat, a to bez vyjímky! Zrovna tak se musí postarat o pravidelný a spravedlivý důchod pro stávající i budoucí seniory!

Stát musí vytvářet nezbytné podmínky podnikatelským subjektům k tomu, aby tyto subjekty mohly na patřičné úrovni udržet stávající a vytvářet nová pracovní místa! Jejich šikana, přijímání nesmyslných zákonů, předpisů a nařízeních musí skončit!