KDU-ČSL k tématu Společnost a kvalita života

Lidská důstojnost musí být zachována v každém věku a každý život musí být chráněn, nikdo nesmí být ponechán sám 

Zdravá společnost stojí na respektu k rodině, na mezigenerační solidaritě, na zodpovědnosti a solidaritě. Vysoká kvalita života je tam, kde existují fungující společenství.

Proto podporujeme rodiny a výchovu dětí, občanskou společnost a dodržování lidských práv.

Co prosadíme: Další snížení daní pracujícím rodičům, a to jak zvýšením slev na děti, tak slevy na poplatníka a zrušíme strop 60 300 Kč při vracení daní. Lepší služby pro rodiny s dětmi, více flexibilních a částečných úvazků s cílem zajistit možnost lépe skloubit práci a péči o děti a seniory, získat na ně více volného času. Spravedlivé důchody pro rodiny s dětmi díky nižším odvodům pro pracující rodiče a pro matky pak navíc prostřednictvím prodloužení doby péče o děti, která se započítává do výše penzí a možností zvolit si společné důchodové pojištění manželů. Zvýšení motivace spořit ve III. pilíři. Podporu měst a obcí při zajišťování dostupného bydlení pro mladé a seniory.

Video Čižinský o exportu lidských práv
video

Čižinský o exportu lidských práv

Čižinský o exportu lidských práv

Luzar a Čižinský o vztahu státu a občana

Čižinský o exekucích

Čižinský o kvótách pro ženy

Čižinský o cizinecké policii

Luzar, Lochman, Čižinský, Němcová, Konvalinková a Kolářík o negativních jevech ve společnosti

Veselý, Čižinský, Němcová, Konvalinková a Lochman o nesnášenlivosti

Vokřál, Konvalinková, Luzar a Čižinský o ministru pro lidská práva

Čižinský o kvalitě života

Kandidáti o právu na ochranu osobních údajů