SPS k tématu Společnost a kvalita života

Vyznáváme svobodu jednotlivce jako absolutní veličinu! Jeho omezování ze strany státu musí být co nejmenší, a to pouze v nezbytné míře

Vyznáváme svobodu jednotlivce jako absolutní veličinu! Jeho omezování ze strany státu musí být co nejmenší, a to pouze v nezbytné míře! Jsme pro to, nezasahovat do dění a chování jednotlivce a ponechat mu co nejvíce svobody a rozhodování o sobě a co nejméně ho zákony a předpisy omezovat, regulovat, vychovávat a někam směrovat. Každý občan musí o sobě rozhodovat sám a jeho omezování a omezení ze strany státu musí být co nejmenší, a to pouze v nezbytné míře!

Kvalita života každého občana je dána mírou jeho svobody!