STAN k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Sociální a startovací byty i rezidenční místa pro seniory se zvláštním režimem či osoby zdravotně postižené podpoříme tam, kde jsou třeba 

Populace stále více stárne a v následujících 30 letech dojde ke stagnaci podílu mladé generace, oslabí se podíl obyvatel v produktivním věku a významně naroste počet obyvatel ve věku nad 65 let. Pro tuto skupinu osob je třeba vytvořit síť asistenčních a terénních služeb a nabídnout program pro cílenou denní aktivitu seniorů, aby mohli co nejdéle zůstávat ve svém přirozeném prostředí. Potřebné jsou ale i sociální a chráněné byty pro handicapované a startovací byty pro mladé rodiny a matky či otce samoživitele. Jejich výstavba by měla reagovat na potřebu v jednotlivých územích.

Mladé rodiny chceme podpořit obnovenými půjčkami ze Státního fondu rozvoje bydlení. Dávky musí být poskytovány jen potřebným a je nepřijatelné, aby sociální pomoc byla brána jako životní styl. Proto by měla být posuzována na úrovni obcí, které spolurozhodnou s místní znalostí, zda je dotyčný člověk oprávněným příjemcem. Zaměříme se na sociálně vyloučené lokality a adaptujeme jejich obyvatele do běžného života.

Video Matoušková o pěstounské péči
video

Matoušková o pěstounské péči

Matoušková o pěstounské péči

Matoušková o rodinné politice

Marksová, Matoušková, Skopeček, Bartošek a Horáková o důchodovém systému

Matoušková o důchodovém systému

Horáková, Marksová a Matoušková o pracovním trhu

Matoušková o pracovním trhu

Matoušková o navyšování minimální mzdy

Kandidáti o právech homosexuálních párů

Kandidáti o prioritách ministerstva práce a sociálních věcí

Kandidáti o pracovním trhu