STAN k tématu Společnost a kvalita života

Žijeme v nejlepší době, která tu kdy byla. Klíčové je, abychom jednali odpovědně, tento luxus neprojedli, ale věnovali jej rozvoji vzdělání 

Žijeme v nejlepší době, která tu kdy byla. Máme jednu z největší míry svobody, Česká republika je jedna z nejbezpečnějších zemí na světě, máme nejmenší míru nezaměstnanosti v Evropě. Klíčové je, abychom tento luxus neprojedli, ale věnovali jej rozvoji vzdělání. Jen to nám zaručí, že nebudeme montovnou Evropy, ale její laboratoří. Máme spoustu šikovných lidí, čeští vědci jsou uznávaní ve světě a stát je tu od toho, aby jim v jejich šikovnosti pomáhal a rozvíjel jejich potenciál. Ne je hlídal a kladl jim všemožné administrativní překážky. Dostatek je ale také testem naší odpovědnosti, naší osobní vyzrálosti se dále nezadlužovat, a to jak na osobní úrovni, tak na úrovni státu. Musíme hospodářský dostatek užívat s dobrým vědomím, že nebude dobře na věky. Máme jedinečnou příležitost nastavit správu věcí veřejných tak, abychom z toho mohli těžit další generace. Hrozbou je jen naše pohodlnost a tendence k tomu přebytky rozdělit, krátkodobě zvýšit komfort a kvalitu života a růst projíst.

Video Lochman o vztahu státu a občana
video

Lochman o vztahu státu a občana

Lochman o vztahu státu a občana

Vokřál a Lochman o vztahu státu a občana

Vokřál, Luzar a Lochman o exportu lidských práv

Lochman o vztazích s Čínou

Lochman o kvótách pro ženy

Luzar, Lochman, Čižinský, Němcová, Konvalinková a Kolářík o negativních jevech ve společnosti

Veselý, Čižinský, Němcová, Konvalinková a Lochman o nesnášenlivosti

Luzar, Lochman, Koten, Němcová a Vokřál o kvalitě života

Kandidáti o právu na ochranu osobních údajů