Občané k tématu Společnost a kvalita života

Naše společnost žije ve strachu.Převládá povrchnost a agresivita. Manipulace s míněním lidí. Nespokojenost s EU 

- situace v naší společnosti není dobrá
- chybí pokora, úcta a životní hodnoty jsou pro mnoho lidí pouze peníze a majetky a to často na úkor občanů, viz. různé kauzy s dotacemi apod.
- roste počet lidí těsně nad hranicí chudoby; nízké důchody a zvyšující se ceny ve všech oblastech života činí řadu obyvatel nervózními
- roste agresivita, vulgarita
- stát lidem neříká pravdu, manipuluje s míněním lidí – ovlivňuje veřejnoprávní média
- nedobrá situace ve vztahu s EU, odmítáme diktát EU a EK
- společnost přijímá zcela nemravná pravidla za svá, argument „proč by nekradl, když tamti kradli taky“ – děsné

Video Politické spektrum - Volby 2017
video

Mach, Nováček, Adámek, Šedivý a Sehnal o protikuřáckém zákonu