NáS k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Chceme pro občany České republiky dálnice a rychlostní silnice pro vozidla do 3,5 t zdarma, a toto chceme prosadit i v rámci EU 

Prosazujeme dobudování dálniční sítě, včetně dálničního spojení Brno-Vídeň a ostatních dálničních propojení na evropskou dálniční síť. Chceme pro občany České republiky dálnice a rychlostní silnice pro vozidla do 3,5 t zdarma a toto chceme prosadit i v rámci EU. Dále se chceme zasadit o vybudování (obnovení) nákladní železniční sítě. Je zapotřebí zaměřit se také na hromadnou veřejnou dopravu, která se musí stát pro občany atraktivnější, a to jak cenově, tak nabídkou svých služeb. Celkově by se měla doprava zefektivnit a stát se plynulejší i bezpečnější.