ODS k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Prosazení zákona o prioritních dopravních stavbách, otevření konkurence v železniční dopravě, elektronické dálniční známky 

Spolehlivá a dostupná doprava a odpovídající infrastruktura jsou důležitými pilíři prosperity země. Pro možnost svobodně cestovat, dojíždět za prací i úspěšně podnikat potřebujeme kvalitní silnice a železnice. Stát je povinen zajistit efektivní a rychlou výstavbu infrastruktury, neboť i rozvoj jednotlivých regionů, měst a obcí závisí na dopravní dostupnosti. Kvalitní dopravní infrastruktura je jednou z klíčových podmínek pro konkurenceschopnost naší ekonomiky.

Prosadíme zjednodušení zákonných podmínek pro urychlení výstavby infrastrukturních a strategických staveb. Umožníme větší konkurenci v železniční dopravě, která přinese vyšší kvalitu služeb a nižší cenu pro zákazníka. Prosadíme také zákon o prioritních stavbách (D35, D43, Pražský okruh, D3, D6 a vysokorychlostní trati Drážďany–Praha–Brno–Ostrava a Praha–Plzeň–Mnichov), který urychlí výstavbu těchto staveb.

Video Adamec k dálnici D8
video

Adamec o dálnici D8

Adamec o dálnici D8

Adamec o elektromobilitě

Adamec, Šidlo, Černohorský a Kutílek o železnici

Adamec, Kutílek, Švec a Ťok o investicích do dopravy

Adamec o ceně dálniční známky

Adamec, Ťok a Birke o mýtném

Kandidáti o prioritách ministra dopravy