STAN k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Chceme rozvíjet dopravní infrastrukturu, dokončit dálnice a zachovat železnice v regionech s ohledem na životní prostředí 

Mezi priority v otázkách dopravy a dopravní infrastruktury patří zajištění dostatečného množství finančních prostředků pro jejich rozvoj a údržbu. To především s důrazem na ekonomickou stránku a rozvoj regionů, v neposlední řadě však také s ohledem na kvalitu životního prostředí a ekologii.

Důraz klademe především na rozvoj a modernizaci veřejné hromadné dopravy, zvláště pak na zachování železničních tratí pro obsluhu venkovských regionů, ale také na výstavbu vysokorychlostních železničních koridorů. Další z priorit je urychlené dokončení dálničních úseků a rychlostních silnic v celé republice, ovšem s podmínkou souběžného budování obchvatů obcí a měst.

Péči budeme věnovat i další dopravní infrastruktuře jako například chybějícímu zázemí pro řidiče kamionů a nákladních automobilů nebo opatřením pro zvýšení bezpečnosti silničního i železničního provozu. Zde jde především o investice do mimoúrovňových křižovatek a kruhových objezdů, ale například také do zabezpečení železničních tratí.

Video Švec a Kučera o elektromobilitě
video

Švec a Kučera o elektromobilitě

Švec a Kučera o elektromobilitě

Adamec, Kutílek, Švec a Ťok o investicích do dopravy

Kučera, Švec, Ťok a Šidlo o investicích do dopravy

Krčmář a Švec o ceně dálniční známky

Krčmář, Birke, Kučera, Ťok, Švec a Fencl o mýtném

Ťok, Černohorský, Birke, Švec a Kučera o dálnici D8

Kandidáti o prioritách ministra dopravy