Poklady dosud neviděné. Slovácké muzeum vystavuje archeologické nálezy poslední dekády

Nejzajímavější nálezy archeologů Slováckého muzea za posledních deset let si mohou prohlédnout lidé v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě na Uherskohradišťsku. Nechybí mezi nimi keramika a šperky, ale i středověké dětské hračky nebo kostěné kostky na hraní vrchcábů.

Poprvé mohou zájemci spatřit například vzácný poklad z Bánova. Byl uložen do země v keramické nádobě v 6. století před naším letopočtem, to znamená ve starší době železné. „Sestává se hlavně z bronzových předmětů, především tedy ženských šperků, které jsou doplněny o nálezy jantarových korálků. Pak také depot obsahoval dva železné kruhy a jednu železnou sekeru,“ přiblížil kurátor výstavy a archeolog Jaroslav Bartík.

Lákadlem je i archeologický objev z nedávné doby, a to bohatý hrob germánského velmože z Uherského Brodu datovaný do 1. století našeho letopočtu, tedy starší doby římské. Součástí hrobu byly i milodary tvořené drobnou keramickou nádobkou a soupravou dvou bronzových nádob.

„Největší část nálezů tvoří součásti jeho oděvu. Patří tam bohatě zdobená přezka, měl čtyři spony na sepnutí šatů, nákončí opasku, kostěnou jehlici a bronzový nůž a na nohách měl bronzové ostruhy,“ popsal archeolog.

Mladší období, středověk a novověk, na výstavě reprezentují zdobené keramické nádoby, které se podařilo zrekonstruovat, a také několik figurálních plastik a dalších drobných předmětů. Návštěvníci mohou rovněž zhlédnout výsledky archeologického výzkumu barokního opevnění Uherského Hradiště a nový nástin modelu jeho vývoje.

Pro návštěvníky jsou připravené i informační panely, které představují prozkoumané archeologické lokality na Uherskohradišťsku. „Z chronologického hlediska jsme se snažili postihnout celé období vývoje člověka od pravěku až do středověku. Zároveň to má návaznost na osídlení Uherskohradišťska a naše výzkumy za poslední dekádu,“ doplnil Bartík. Výstava potrvá do 7. května letošního roku.