Lékařská fakulta Ostravské univerzity získá akreditaci, zatím na pět let

Lékařská fakulta Ostravské univerzity získá po dlouhodobých problémech od Národního akreditačního úřadu akreditaci programu Všeobecné lékařství. Nedostane ji ale na standardních deset let, nýbrž jen na pět. Škola chce začít co nejdříve připravovat přijímací řízení pro nové mediky. Uskuteční se během prázdnin.  

Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Zdroj: ČTK Autor: Jaroslav Ožana

Počátkem letošního roku zaslala úřadu přepracovaný akreditační spis, v němž se snažila vypořádat s připomínkami úřadu, který fakultě například vytýkal nedostačující personální obsazení.

„Rozhodnutí Národního akreditačního úřadu vítáme. Je to skvělá zpráva nejen pro fakultu, univerzitu a fakultní nemocnici, ale pro celý moravskoslezský region. Co nejdříve začneme pracovat na přijímacím řízení pro nové mediky. Uskutečnit by se mohlo během prázdnin, tak aby k nám studenti mohli nejpozději v září nastoupit,“ řekl děkan Lékařské fakulty Rastislav Maďar.

Čas na dokončení změn

Dodal, že délku intervalu udělení akreditace vnímá jako důvěru vůči stávajícímu vedení Lékařské fakulty a snahu poskytnout fakultě dostatečný čas na to, aby mohla dokončit všechny plánované změny. „Osobně nepochybuji, že se nám to podaří a že studenti medicíny, kteří k nám nastoupí, budou moci na naší fakultě absolvovat celé své šestileté studium,“ doplnil Maďar.

Lékařská fakulta se dlouhodobě potýkala s problémy, akreditační úřad tam v minulosti prověřoval pochybení při přijímání studentů. Vše vyvrcholilo v roce 2020 neudělením akreditace pro program Všeobecné lékařství.

Problémy fakulty a nezískání akreditace nakonec vedly k rezignaci někdejšího děkana Lékařské fakulty Arnošta Martínka, kterého nahradil epidemiolog Rastislav Maďar.

„Rád bych poděkoval vedení Lékařské fakulty i všem kolegům za enormní úsilí, které přípravě akreditačního spisu věnovali. Zásadní jsou nicméně faktické změny. Lékařská fakulta si zvolila nového děkana, který se svým týmem nastolil úplně nové směřování fakulty a v úzké spolupráci s univerzitou a ostravskou fakultní nemocnicí systematicky pracuje na jejím rozvoji. Jsem přesvědčen, že tyto změny zajistí nejen její další rozvoj, ale také to, že se fakulta do podobných problémů, jaké měla v minulosti, již nikdy nedostane,“ řekl rektor Jan Lata.

Fakulta se víc propojí s nemocnicí

Mluvčí univerzity Lucie Fremrová připomněla, že fakulta uzavřela s Fakultní nemocnicí Ostrava novou rámcovou smlouvu o spolupráci, která napomohla k účelnému propojení organizační struktury obou institucí a přijetí řady systémových změn. Dodala, že do fakultní nemocnice navíc nastoupila řada lékařů splňujících požadavky na garanty, kteří mají pedagogické a vědecko-výzkumné zkušenosti.

„Fakultní nemocnice Ostrava podnikla za uplynulý půlrok řadu významných kroků směřujících k získání akreditace pro obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Proto mě těší, že se naše úsilí setkalo s kladnou odezvou u Národního akreditačního úřadu. Je to výborná zpráva pro nejbližší směřování i budoucnost zdravotnictví v našem regionu,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant.

Akreditační úřad s udělením akreditace zároveň stanovil, že univerzita bude mít povinnost každý rok předložit zprávu, kde doloží naplňování závazků deklarovaných v žádosti o akreditaci, odstraňování personálních nedostatků a fungování spolupráce s Fakultní nemocnicí Ostrava při rozvoji společných pracovišť. Zprávu univerzita předloží poprvé k 30. září 2022 a ke konci září ji bude předkládat i v následujících letech.