Žádné informační embargo na kauzu otravy Bečvy není, tvrdí policejní prezidium

Policie neuvalila informační embargo na kauzu otravy řeky Bečvy. V pondělí to uvedla mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová. Reagovala tak na zprávy, že podobné embargo existuje. Policie ale podle mluvčí nemůže zveřejňovat informace z policejního vyšetřování a vyvracet nebo potvrzovat veřejná sdělení jiných osob.

Uhynulé ryby z Bečvy
Zdroj: ČTK Autor: Luděk Peřina

Do řeky vypustil 20. září dosud neznámý pachatel kyanid, havárie postihla Bečvu pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Rybáři odvezli do kafilerie přes 40 tun ryb. Vyšetřování případu stále pokračuje. 

Otrava řeky vzbudila velký zájem veřejnosti, komentují ji také politici, minulý týden se o ní diskutovalo i ve sněmovně. Opoziční poslanci poukazovali na to, že případ stále vzbuzuje mnoho otázek, debata však nevedla k žádnému závěru.

„Jsme si vědomi veřejného zájmu o toto téma a v rámci vlastní působnosti a po dohodě s dozorujícím státním zástupcem pravidelně informujeme veřejnost o stavu řízení, pochopitelně s ohledem na možnosti, které nám ukládá trestní řád,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Rendlová.

„Žádné trestní řízení nemůže probíhat ‚v přímém přenosu' médií a jakkoli vnímáme veškeré související okolnosti, nesmíme podlehnout tlaku na zveřejnění informací z policejního vyšetřování a stejně tak nemůžeme vyvracet či potvrzovat veřejná sdělení jiných osob,“ zdůraznila.

V zájmu policie však podle ní není, aby orgán státní správy, který vyšetřuje ekologickou havárii, neposkytoval ve věci žádné informace. „Policie České republiky nemůže zasahovat do pravomoci orgánu státní správy, v tomto případě České inspekce životního prostředí, a omezovat jej ve své činnosti včetně informování veřejnosti. Trestní řízení probíhá po vlastní linii, o které nemají nezúčastněné strany žádné informace, tedy je ani nemohou vyzradit a ohrozit tak další činnost policie,“ uvedla Rendlová.

Policie je také kritizována za to, že doposud není znám viník otravy Bečvy. „Faktem je, že policejní vyšetřování je nyní zcela závislé na výsledku znaleckého zkoumání. Lhůta na vypracování znaleckého posudku byla, s ohledem na množství zkoumaného materiálu, stanovena přizvanému znalci na tři měsíce a uplyne 20. prosince 2020,“  uvedla mluvčí.

„Z objektivních důvodů může být tato lhůta prodloužena. Do doby, než budou policii známy výsledky znaleckého zkoumání, nelze ve věci očekávat žádný větší posun,“ dodala.