Bývalý starosta Němčiček dostal kvůli bobové dráze podmínku za poškození věřitele

Krajský soud v Brně nepravomocně uložil bývalému starostovi Němčiček na Břeclavsku Petru Slezákovi podmínku za poškození věřitele. Trestný čin se odehrál při složitých majetkových transakcích kolem stavby bobové dráhy v Němčičkách. Stíhání Slezáka a podnikatele Jana Odehnala pro úvěrový podvod soud zastavil. Odehnal tak odešel od soudu bez trestu.

Stavba bobové dráhy v Němčičkách v roce 2010
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

Trest pro Slezáka činí dva roky vězení s podmínečným odkladem na tři roky. Státní zástupkyně pro něj navrhovala kolem šesti let vězení nepodmíněně. Soud ale Slezáka shledal vinným jen v menší části obžaloby, která se týkala poškození věřitele. Původně byl obžalovaný také z podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie.

Soudkyně Dita Řepková uvedla, že bylo nutné zohlednit mnoho faktorů a že rozbor geneze všech událostí kolem bobové dráhy trval hodiny. „Celé dotační řízení a veškeré platby vzbuzují pochybnosti o zákonnosti,“ uvedla Řepková. Zároveň ale zdůraznila, že soud byl vázaný podanou obžalobou, mohl se zabývat jen tím, co státní zastupitelství kladlo dvojici za vinu. U některých vytýkaných skutků pak chyběly jasnější důkazy.

Dráha vznikla v roce 2010. Slezák na ni jako soukromá osoba získal dotaci. V provozu není, protože je předmětem dalších soudních sporů. Řepková připomněla, že projekt zaměstnává trestní i civilní soudy, správní orgány i exekutory.

Podle státního zastupitelství Slezák jako člověk s živnostenským oprávněním uvedl v žádosti o dotaci nepravdivé údaje, že má vypořádané veškeré závazky vůči orgánům správy a samosprávy, což nebyla pravda. Šlo však o nevelké částky, podle Řepkové o „malicherné peníze“, v součtu něco přes 20 tisíc korun. Kdyby o závazcích vůči státu Slezák věděl, nejspíš by je podle soudkyně nezamlčoval a zaplatil, aby si nekomplikoval žádosti o úvěr a dotaci.

Slezák dříve vypověděl, že za ním s nápadem přišli jiní lidé a on jim chtěl pomoct s dobrou myšlenkou na vybudování jediné bobové dráhy na jižní Moravě. Obhájci Slezáka i Odehnala žádali plné zproštění obžaloby.

Žalobkyně se na místě odvolala proti zprošťující části rozsudku a podala stížnost proti částečnému zastavení stíhání. Obhájce Slezáka si ponechal lhůtu k případnému odvolání.