Radary zafungovaly. Počet přestupků v okrajových částech Přerova se postupně snižuje

Už rok fungují v přerovských okrajových částech Kozlovice, Lověšice a Lýsky radary, které měří projíždějící vozidla. Podle vedení města se osvědčily a počet přestupků, kdy řidiči výrazně překračují rychlost, ubývá. Kromě zvýšení bezpečnosti na městské periferii si radnice pochvaluje i peníze, které vybrala na pokutách; jde o více než šestnáct milionů korun. 

Radar v přerovské části Lýsky
Zdroj: Město Přerov

Radary nechal přerovský magistrát nainstalovat ve třech okrajových částech města loni na začátku října. Poprvé se o nich začalo na radnici mluvit už v roce 2017. Zařízení monitorují rychlost projíždějících vozidel jak při vjezdu do obce, tak i na výjezdu. 

S výsledky měření je vedení města spokojeno, za dvanáct měsíců provozu se totiž výrazně podařilo snížit počet přestupků, kdy řidiči v obcích překročili povolenou rychlost. Největší efekt měly radary v části Lýsky. 

„Třeba v Lýskách bylo vloni zaznamenáno v průměru 172 událostí za den, letos už to bylo 107. V Lověšicích bylo loni v průměru 145 přestupků denně a letos o patnáct méně.“

Petr Měřínský (ANO)

primátor Přerova

Množství přestupků, které radary za rok v obcích zaznamenaly, se blíží třiceti tisícům. Podle přerovského primátora Petra Měřínského (ANO) je však důležité, že se počet prohřešků snižuje. Doufá, že tento trend bude pokračovat. 

Radary odesílají fotografie automaticky

Přerov za radary zaplatil téměř dva miliony korun a další náklady musel vynaložit na osm nových zaměstnanců. „Jeden úředník, který se zabývá vymáháním dluhů za přestupky, byl přijat na odbor ekonomiky. O jedno místo posílila i městská policie,“ řekl tajemník radnice Petr Mlčoh. Dalších šest lidí je na oddělení dopravně správních agend. 

V případě, že radar zaznamená přestupek, odešle fotografii vozidla na pracoviště městské policie, kde se záběry vyhodnocují. Poté strážníci zpracují oznámení a předají ho na oddělení dopravně správních agend. Úředník následně pokutu odesílá provozovateli vozidla.

„Pokud není uhrazena určená částka do patnácti dnů, je zahájeno správní řízení s provozovatelem vozidla, když je takzvaně objektivně odpovědný za provoz vozidla a dodržování pravidel silničního provozu,“ doplnila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Šestnáct milionů do městské pokladny 

Vedení města tvrdí, že hlavním cílem zavedení radarů byla bezpečnost lidí. Zároven jsou přerovští radní spokojeni i s vybranými penězi.  Na pokutách už město od řidičů vybralo více než šestnáct milionů korun. 

„V roce 2018 vybral přerovský magistrát na pokutách čtyři miliony tři sta tisíc korun, v roce 2019 bylo k dnešnímu dni vybráno dvanáct milionů 370 tisíc korun,“ vyčíslila náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO). Nejvíc peněz podle ní mířilo z Lýsek.  

I když se radary podle přerovských radních osvědčily, nákup dalších podobných zařízení v tuto chvíli neplánují.