Zásady územního rozvoje na jihu Moravy platí. Soud zamítl kasační stížnost, která mohla zablokovat přípravu D52

Nejvyšší správní soud ve vleklém případu nakonec zamítl kasační stížnost proti rozsudku brněnského krajského soudu a ponechal v platnosti zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Stát i kraj tak mohou podle tohoto dokumentu dál připravovat důležité infrastrukturní stavby. Úspěch žaloby mohl opět zastavit například přípravu dálnice D52 z Pohořelic na Vídeň.

Dálnice D52 u Pohořelic
Zdroj: Wikimedia Commons

Žalobu podaly některé jihomoravské obce, spolky a fyzické osoby. Dokument podle nich neplní základní funkce, tedy neřeší nadlimitní zatížení některých území a neumožňuje realistický rozvoj dopravní infrastruktury. Dále podle nich bezdůvodně omezuje rozvoj obcí a vlastnická práva jednotlivců rozsáhlými územními rezervami.

Zásady územního rozvoje upravují stavbu důležitých silnic, železnic, vedení energetických sítí, ale i protipovodňové úpravy krajiny, zásahy do ní v souvislosti s předpokládanou klimatickou změnou atd.

Kraj schválil dokument v roce 2016 na podzim před krajskými volbami. Tvůrci však ponechali v Brně a okolí nejdůležitější silniční a dálniční tahy pouze v územních rezervách a vyřešili je v územní studii. Její aktualizace má být hotová v roce 2020.

Žalobci usilovali o to, aby kraj neponechával nedořešenou dopravní síť v brněnské aglomeraci, ale aby definitivně určil trasu všech budoucích silnic včetně problematické dálnice či silnice I/43 a aby komplexně posoudil vlivy na životní prostředí.

Jihomoravský kraj byl poslední z regionů, kterému územní plán chyběl, a kvůli tomu nebylo možné stavby ani připravovat. Musel celý dokument tvořit znovu, protože poprvé ho Nejvyšší správní soud zrušil v roce 2012.