Senátní duel v Mladé Boleslavi: Financování dobrovolných hasičů i omezení vzniku nelegálních ubytoven

ČT24 připravila duely všech kandidátů do Senátu, kteří postoupili do druhého kola. Ve volebním obvodu číslo 38 Mladá Boleslav se utká Raduan Nwelati (ODS) s Jiřím Müllerem (ANO). V prvním kole zvítězil Nwelati se ziskem 33,86 procenta hlasů, Müller získal 17,90 procenta hlasů.

Video Senátní duel ČT24
video

Senátní duel: Mladá Boleslav

Představte prosím dvě priority, se kterými se chce dostat do Senátu?

Raduan Nwelati: První je podpora dobrovolným hasičům: chci, aby je financoval stát. Jako primátor jsem se několikrát zúčastnil hasičského zásahu a zjistil jsem, když například u nás hořela Akuma, že je tam 40 hasičských jednotek profesionálních hasičů a dalších 60 jednotek dobrovolných hasičů. Já jsem si uvědomil, že profesionálové jsou hrazeni státem, ale ti dobrovolní dostávají peníze jen od měst a obcí. My jako Boleslav máme silný rozpočet a můžeme si to dovolit, ale jsou také malé obce, které si to dovolit nemohou. Proto chci prosadit zákon, aby byli i dobrovolní hasiči financováni státem.

Druhá věci: chci, aby likvidace komunálního odpadu byla de facto všude zdarma, aby to nebylo na rozhodování zastupitelů. Čili změna zákona o odpadech.

Jiří Müller: Pokud bych se dostal do Senátu, tak bych chtěl pracovat na nějaké zákonné úpravě, která by omezila pronajímání bytů a vznik nelegálních ubytoven, a to zejména v bytových a rodinných domech. Protože nejen v našem regionu, ale i v těch oblastech, kde se zaměstnávají agenturní zaměstnanci, a to jak z EU, tak mimo Unii, tak jsou ubytováváni v domech, kde velmi znepříjemňují život svému okolí. Odtud plyne i související porušování zákonů, protože ti lidé tam žijí v nesnesitelných podmínkách, mnohdy mezi nimi dochází ke konfliktům, které potom eskalují na veřejném prostranství. Když máme ubytováno 10 až 15 lidí v bytě, kde je jedno sociální zařízení, tak potom dochází ke rvačkám o postel, o koupelnu.

Vedle toho bych se chtěl věnovat dopravě. Když navážu na zkušenosti starosty z malého města – už před pěti lety jsem byl jako pověřený zastupitel u toho, když byla v rámci změny územního plánu řešena jedna z klíčových křižovatek na dálnici D10. Od té doby uplynulo pět let, změna územního plánu byla schválena, viděl jsem nekonečné množství studií a pořád nevidím žádný výsledek té práce.

Jaké jsou náklady na vaši kampaň a kdo je váš největší sponzor?

Raduan Nwelati: Přiznám se, že to ještě nemáme úplně spočítané, protože ještě probíhá druhé kolo. Na druhou stranu předpokládám, že se to bude pohybovat kolem 1,9 milionu korun. Co se týče největšího sponzora, to vám bohužel neřeknu, protože na to je tým. Těch sponzorů je hodně, což mě potěšilo, protože jsme sponzory obcházeli. Sice dávali malé částky, třeba 40 nebo 50 tisíc, ale bylo jich hodně. Ale není tam nějaká částka, která by vybočovala tak, abych si ji pamatoval.

Jiří Müller: Celkové náklady v tuto chvíli jsou 450 tisíc, největším sponzorem je pan Perner. Doufám, že se na mě nebude zlobit, ale my to máme stejně veřejně na webových stránkách. A musím podotknout, že jsou to sponzoři se sídlem mimo Mladou Boleslav, což mě potěšilo. A odmítl jsem sponzory, kteří mi nabízeli peníze na senátní kampaň. Nechtěl jsem v nikom vytvářet pocit zavázanosti. 

V jakém výboru Senátu bystě chtěli zasednout?

 Raduan Nwelati: Já bych rád regionální rozvoj, protože ten řeší i dopravu.

Jiří Müller: Už jsme to zmínil – v dopravním výboru.  

Vidíte v tuto chvíli v legislativním procesu nějaký zákon, který by měl Senát odmítnout? Nebo vrátit poslancům s doplňujícími připomínkami?

Raduan Nwelati: Já se přiznám, že na toto nejsem schopen podrobně odpovědět, protože na to jsou týmy právníků a já se s těmi zákony musím seznámit. Pokud by mělo dojít k omezování svobody nošení zbraní, tak to je věc, kterou odmítáme prakticky a priori. Pokud by se mělo jednat o rozšíření pravomocí Senátu, tak s tím také nesouhlasím. To jsou dvě věci, o kterých vím, že se hovoří a s tím souhlasit nebudu.

Jiří Müller: Přiznám se, že v tuto chvíli takový zákon nevidím, protože zatím nejsem senátorem.

Je podle vás nutné měnit ústavu? Vidíte nějakou oblast, která by se měla změnit?

Raduan Nwelati: Nevidím nic, co by se mělo měnit. Vždycky říkám, že ústava je jedna z právních norem, která má být stabilní a má se měnit jen ve velmi vážných důvodech.

Jiří Müller: Já v tuto chvíli také nevidím nic, co bych se domníval, že by se mělo v ústavě měnit. 

Potřebujeme v Česku zákon o obecném referendu?

Raduan Nwelati: Určitě ne.

Jiří Müller: Já tento názor sdílím také.