Znovu a možná i lépe. Začíná obnova neoblíbených tramvají 14T, do tří let mají jezdit všechny

Bezmála po dvouleté odmlce vyjíždí do pražských ulic druhá upravená tramvaj typu Škoda 14T známá též jako Porsche. Prošla úpravou podvozku, aby se zbavila zásadního problému, který omezoval provoz těchto tramvají v Praze, nový však je i interiér. Dopravní podnik nyní počítá s tím, že se opravy těchto vozů rozeběhnou ve velkém, během roku se tak vrátí do provozu patnáct z nich.

Druhá modernizovaná tramvaj Škoda 14T – vůz 9134

Zdroj: DPP

Tramvaje 14T z minulého desetiletí čeká v Praze renesance. Velká část je nyní dlouhodobě odstavená, během tří let by se ale měly všechny vrátit do provozu. Dopravní podnik plánuje jejich rekonstrukce, při kterých odstraní zásadní závady, kvůli kterým dvě třetiny těchto vozů nejezdí.

První vylepšenou tramvaj 14T představil dopravní podnik již v roce 2016. Nyní by se měly rekonstrukce rozeběhnout ve velkém.

„Letos navrátíme do provozu celkem patnáct těchto vozů. V dalších letech budou plynule prováděny opravy a modernizace s ukončením v roce 2020,“ uvedl technický ředitel pražského dopravního podniku Jan Šurovský. Celkem by mělo opravou projít 57 vozů.

Tramvaj 14T po modernizaci
Zdroj: ČTK
Autor: Vít Šimánek

Praskliny a nespokojení cestující 

Nákupem 60 tramvají 14T od plzeňské Škody učinil pražský dopravní podnik první významný krok do nové doby. Nepočítáme-li totiž prototyp RT6N1 z 90. let, byly to první pražské nízkopodlažní tramvaje. Ve zpětném pohledu byl ale tento první krok diskutabilní. I když poslední z dodaných vozů ještě není ani deset let starý, objevil se již i pokus zbavit se jich – tak jako dopravní podnik prodává desítky let staré „tétrojky“.

Škoda přinesla v podání tramvají 14T do Prahy několik neobyklých technických řešení. Mimo jiné to byly pevné podvozky – na rozdíl od otočných, které jsou u pražských tramvají obvyklé – což však byl omyl, jak se záhy ukázalo. Prudké oblouky na křižovatkách v centru města tramvajím nevyhovovaly (a tramvaje nevyhovovaly obloukům, kde brousily kolejnice), navíc byly těžké, dopravní podnik je tak musel zhruba po roce provozu stáhnout z některých linek, kde hrozilo, že svou vahou poškodí trať.

Vozy se ale především potýkaly s řadou technických problémů, z nichž některé možná souvisejí s pražskými podmínkami. Do konce roku 2012 na ně dopravní podnik podal na 400 reklamací, které se týkaly například závad brzd nebo kol. Problémy byly také s převodovkami.

V srpnu 2014 dopravní podnik všechny vozy tohoto typu odstavil kvůli zmíněným poruchám konzol uchycujících táhla podvozku. Tehdejší ředitel DPP Jaroslav Ďuriš pak hovořil o jejich prodeji. Nakonec ale po opravách konzol alespoň část tramvají opět vyjela do pražských ulic. V současnosti jich vedle modernizované dvojice jezdí zhruba dvacet ještě v původním provedení.

Na tramvaje si stěžovali i cestující – vadilo jim příčné sezení v části tramvaje, první dveře určené pouze řidiči i široké sedačky míněné pro cestující s dětmi. Dopravní podnik časem vyšel cestujícím vstříc nahrazením širokých sedaček obvyklými, na další úpravy interiéru ale dochází až nyní v rámci rozsáhlejších rekonstrukcí. Neoblíbené jsou tramvaje i kvůli hluku. Přezdívka „pojízdné železářství“ svědčí o lecčem.

Nejen Praha, ale i Brno a Vratislav

Tramvaje 14T objednal pražský dopravní podnik v roce 2004, první prototypy byly vyrobeny v následujícím roce a od roku 2007 začaly nové tramvaje jezdit s cestujícími. Od ostatních pražských tramvají se lišily a stále liší konstrukcí s pevnými podvozky, výjimečné byly i počtem pěti článků – na rozdíl od tříčlánkových tramvají s otočnými podvozky, které již před příchodem 14T dodávala ČKD a později i sama Škoda.

Zajímavá byla nová tramvaj i designově. Škoda tehdy spolupracovala se studiem Porsche, které dalo podobu i několika dalším jejím vozidlům, a od něj vzešla i tramvaj s výrazným kulatým „nosem“ či trojicí světel umístěných na každé straně nad sebou.

Škoda 14T – výrobcem označovaná jako Elektra – je částečně nízkopodlažní pětičlánková tramvaj. Články nad podvozky jsou zvýšené a mezi nimi a nízkopodlažními částmi je schod. Ačkoli byly s pražskými vozy problémy, pro Škodu nešlo o neúspěšný typ. Odvozené tramvaje 13T jezdí v Brně, městský dopravní podnik odebral v letech 2007 až 2016 celkem 49 vozidel.

Další tramvaje, tentokrát s označením 16T a 19T, dodala Škoda do polské Vratislavi. Zatímco sedmnáct vozů 16T je podobně jako v Praze a Brně jednosměrných, dalších 31 tramvají 19T je obousměrných.

Ani ve Vratislavi, ani v Praze však již dlouho nejde o nejmodernější tramvaje. Zatímco v Praze po tramvajích 14T následovala velká zakázka na dalších 250 tramvají od Škody, ale tentokrát plně nízkopodlažních vozidel 15T s otočnými podvozky, dolnoslezská metropole již u Škody nenakupovala a další tramvaje nakoupila od polského výrobce Pesa.

Tramvaje Škoda 15T (For City Alfa) vlevo s původním designem, vpravo ve verzi 15T4 vyráběné od roku 2015

Zdroj: ČTK
Autor: Vít Šimánek