Mendel Knows. V Brně vrcholí oslavy výročí narození otce genetiky

Od pátku do neděle si Brno připomíná 195. výročí narození genetika G. J. Mendela festivalem Mendel Knows. Festival nabízí přednášky a komentované prohlídky Augustiniánského opatství. V sobotu podium na Mendelově náměstí nabídne kulturní program a v neděli se pak v bazilice Nanebevzetí Panny Marie bude sloužit slavnostní bohoslužba.

Stálá expozice věnovaná G.J.Mendelovi v brněnském Mendelově muzeu
Zdroj: ČT24

Popsal zákony dědičnosti a položil tak základy jedné z klíčových věd současnosti. Gregor Johan Mendel, zakladatel genetiky se narodil před sto devadesáti pěti lety. Vědci na jeho odkaz navazují dodnes.

Mendel inspiroval i primářku Oddělení lékařské genetiky FN Brno Renatu Gaillyovou. Genetice se věnuje už 27 let. Genetika se dnes neobejde bez drahých přístrojů. Kolébkou zkoumání dědičnosti jsou ale pokusy s obyčejným hrachem.

Video Primářka z Oddělení lékařské genetiky z FN Brno na svém vlastním těle vysvětluje Mendelovy zákony dědičnosti
video

Primářka z Oddělení lékařské genetiky z FN Brno na svém vlastním těle vysvětluje Mendelovy zákony dědičnosti

Zdroj: ČT24

Američané zmiňují Mendela častěji než Darwina

Ve spojených státech Gregora Johanna Mendela mnohdy zmiňují častěji než věhlasného Charlese Darwina. „Osobně bych ho zařadil do společnosti Newtona, Darvina a Einsteina. Pro mě je to jeden z odborníků, kterému se ale nedostalo stejné pozornosti po celém světě,“ řekl Paul Nurse, nositel Nobelovy ceny za fyziologii.

Mendel: meteorolog, učitel i včelař

Mendel ale nevstoupil mezi vědeckou elitu jen svými věhlasnými pokusy, kdy křížil hrách. Měl všestranné zájmy napříč odvětvími. Byl meteorologem, učitelem, včelařem nebo zemědělcem, přitom se vždy snažil pomáhat lidem kolem sebe. Lidé, kteří se jeho odkazem zabývají, ho proto označují jedním slovem - génius.

Mendel sice spojil svůj život s Brnem, ale narodil se v Hynčicích na Novojičínsku. Jeho rodný dům od roku 2007 také slouží jako muzeum. V Brně nese jméno genetika Mendelovo náměstí, Mendelovo muzeum, stejnojmená univerzita a Pojmenován je po něm třeba i rychlík nebo polární stanice v Antarktidě.

Součástí festivalu Mendel Knows, který se v Brně od pátku do neděle koná, jsou odborné přednášky v Mendelově muzeu, komentované prohlídky například Augustiniánského opatství, Arboreta MENDELU nebo Botanické zahrady Masarykovy univerzity. Program nabízí i akce v Hvězdárně a planetáriu Brno. V sobotu se pak rozjede program na podiu na Mendlově náměstí, vystoupí Tatabojs a v plánu je i videomaping na budovy na náměstí. V neděli v 11 hodin se pak v bazilice Nanebevzetí Panny Marie bude sloužit slavnostní bohoslužba.