Hygienici vyrazili na tábory pro děti. Snaží se předcházet žloutence

Hygienici se hned od začátku prázdnin pustili do kontrol dětských táborů. V Jihomoravském kraji je nahlášena stovka akcí, na sousední Vysočině dokonce dvakrát tolik. Žloutenka ani epidemie průjmu se zatím nikde neobjevila.

Inspektoři chodí na kontroly neohlášení. Za sezonu mají nařízeno zkontrolovat třetinu všech tábořišť. Během hodinové kontroly projdou místa, kde děti jí, kde se myjí i kde spí.

Prohlídkami ubytovacích a stravovacích zařízení se snaží předejít nejrůznějším infekčním onemocněním včetně žloutenky typu A. Ta se během jara a léta minulého roku rozšířila v Jihomoravském kraji a riziko nákazy stále trvá.

Kontroly zamíří do 30 procent táborů

Podle plánu ministerstva zdravotnictví by se za sezonu mělo zkontrolovat minimálně 30 procent zotavovacích a jiných akcí. Celkový počet kontrol však hygienici odhadují jako daleko vyšší. Sankce se ve většině případů pohybují od 500 do 1000 korun.

Video Události v regionech plus (Brno)
video

Hygienici kontrolují tábory

„Nejčastěji řešíme nedostatky ve stravování, co se týká skladování potravin,“ uvedla Kamila Hodačová, vedoucí Oddělení hygieny dětí a mladistvých z Krajské hygienické stanice kraje Vysočina.

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou pořadatelé akcí povinni měsíc před začátkem zotavovací akce ohlásit na Krajskou hygienickou stanici termín a místo konání, počet zúčastněných dětí, způsob zabezpečení pitné vody a stravování.

Údaje o táborech mají i hasiči 

Každý tábor hygienici evidují v informačním systému, který je propojený i s dispečinkem hasičů. Ti mají přehled o tom, kde je tábor umístěný, v případě mimořádné situace, jako jsou povodně či požáry.

Loni hygienici v jednom případě nařídili dočasné uzavření tábora do doby, než budou odstraněny hygienické závady, v jednom případě konání akce kvůli hygienickým nedostatkům zakázali.

Ze zdravotních problémů u osazenstva táborů jsou hlášeny především lehké katary horních cest dýchacích, bolesti hlavy, příznaky přehřátí projevující se lehkými zažívacími obtížemi, dále drobné úrazy, vyjma mediálně zveřejněného úrazu dětí způsobeného popálením při sledování chemického pokusu, dále pobodání hmyzem a odstraňování klíšťat.