Přehrada Nové Heřminovy má být unikátní. Ekology ceněné štěrky má převážet nákladní pendl

Povodí Odry nedávno oznámilo, že stavba přehrady v Nových Heřminovech začne zřejmě v roce 2020. Nyní má vykoupeno 98 procent nemovitostí. V úterý zástupci státního podniku informovali o dalších podrobnostech stavby. Měla by dostat soubor unikátních ekologických prvků.

Přehrada Nové Heřminovy. Vizualizace rozlivové delty
Zdroj: Povodí Odry Autor: Povodí Odry

Ty podle Povodí Odry nebyly do současnosti v České republice nikdy realizovány. Jedná se zejména o migrační stezku pro živočichy, umožnění přirozeného transportu sedimentů a novou říční deltu.

„Přehrada v Nových Heřminovech je navržena z bezpečnostních důvodů jako takzvaná tížná betonová hráz, má však řadu dosud v Česku unikátních ekologických prvků. Prvním z nich je obtok hráze a celé nádrže, který umožní cestování – migraci – zde žijícím rybám a dalším zástupcům vodního prostředí,“ řekl Petr Březina, technický ředitel státního podniku Povodí Odry.

Jedná se o přibližně 4 kilometry dlouhý potok, který odbočí z řeky Opavy nad nádrží a bude pokračovat po jejím levém břehu. Speciálním prostupem pak projde hrází a zaústí do Opavy pod hrází. 

„Dalším novým prvkem je způsob převádění štěrků prostorem nádrže. Štěrky jsou totiž ekology velmi ceněným materiálem, který zajišťuje dynamiku vývoje koryta a vhodné životní podmínky pro mnoho říčních organismů,“ konstatoval Petr Březina.

Těsně nad nádrží Nové Heřminovy je proto navržena sedimentační nádrž – rozšíření řeky – kde se budou štěrky za povodní usazovat. Odtud se budou po odeznění povodně převážet pod nádrž, odkud si je bude řeka zase rozplavovat a unášet. Aby sedimentační i „unášecí“ místo spolehlivě fungovalo, prověřoval se a upravoval jejich návrh na hydraulických modelech VUT v Brně. Opatření má podle zástupců povodí také násobně prodlužovat životnost nádrže.

„Třetím aspektem je doplnění přírodního prostředí přímo na vtoku Opavy do nádrže. Rozdělením toku zde vznikne říční delta s měnícími se rameny a bohatou vegetací,“ doplnil Petr Březina.

Výkup nemovitostí není dosud dokončen 

Povodí Odry již zbývá k zahájení stavby vykoupit jeden dům a 28 000 metrů čtverečních pozemků. Jejich majiteli jsou obec a dva lidé. Obec s podporou řady obyvatel proti projektu bojuje. Opírají se o výsledek referenda z roku 2008, ve kterém se obyvatelé proti projektu postavili. Nyní část obyvatel požaduje vyhlášení nového referenda.

Přehrada si žádá demolici 33 obytných a rekreačních staveb a čtyř zemědělských areálů. Ministerstvo zemědělství předpokládá náklady zhruba osm miliard korun. Za ně by se měla postavit přehrada a nová silnice, cena ale zahrnuje i další úpravy celého koryta řeky. Výstavba nádrže se řeší již desítky let. Aktuální se znovu stala po katastrofálních povodních na Moravě a ve Slezsku v roce 1997.

Protipovodňová opatření na horní Opavě, která zahrnují výstavbu vodního díla Nové Heřminovy mají fungovat společně jako celek. Kompletní náklady na realizaci ekologických opatření na řece Opavě jsou ve výši 1,9 miliardy Kč.

O stavbě se jedná desítky let

Výstavba nádrže se řeší již desítky let. O tom, že se termín zahájení výstavby vodního díla neustále posunuje, svědčí i zpráva ze sklonku loňského roku, kdy zástupci Povodí Odry uvedli, že by se se stavbou přehrady mělo začít v roce 2019. Přehrada si žádá demolici desítek obytných a rekreačních staveb a několika zemědělských areálů.

Ministerstvo zemědělství předpokládá náklady téměř osm miliard korun. Za ně by se měla postavit nejen nádrž, ale i nová silnice včetně úprav celého koryta řeky. 

Video Přehrada v Nových Heřminovech
video

Přehrada v Nových Heřminovech