Netopýrům se v jihomoravských jeskyních líbí. Každý rok jich tam zimuje víc

Každoroční sčítání netopýrů v jejich zimovištích vrcholí. Jedněmi z posledních jeskyní, kde biologové tyto ohrožené savce počítali, byly Ochozské jeskyně. Komplexy Moravského krasu patří k nejvýznamnějším zimovištím netopýrů. Každý rok se počty zimujících netopýrů v této lokalitě zvyšují.

Zimující netopýři v jeskyni
Zdroj: ČT24

Netopýrů, kteří zimují v jihomoravských jeskyních, přibývá. V minulých desetiletích počty netopýrů různých druhů výrazně poklesly. V poslední době se na některých lokalitách počty těchto ohrožených savců zvyšují. Mezi oblíbené lokality patří právě jeskyně v Moravském krasu. Při posledním sčítání jich vědci napočítali přes sedm tisíc.

Video Sčítání netopýrů v Ochozské jeskyni
video

Sčítání netopýrů v Ochozské jeskyni

Zdroj: ČT24

Biologové při sčítání prozkoumávají i ty nejužší prostory v malých jeskyních. „Principem je monitorovat stále stejný prostor té jeskyně nebo té štoly, i když se v průběhu času objevily třeba i prostory nové, ale my zachováváme pravidelný monitoring v té konkrétní části,“ vysvětluje biolog Tomáš Bartonička.

Vědci se vydávají také do velkých komplexů, aby spočítali velké netopýří kolonie. Právě jeskyně na jižní Moravě patří k nejvýznamnějším zimovištím. A v posledních letech jich tady ochranu před chladem hledá čím dál víc. „Určitě je to jistá míra přizpůsobení se prostředí vytvořenému člověkem, a také všechny tyto tři druhy jsou teplomilné, má na ně tedy vliv změna vedoucí k oteplení,“ říká Tomáš Bartonička.

Pro sčítání je vhodné právě období zimního spánku. Biologové ale musí být opatrní, aby netopýry zbytečně nebudili. „Oni se sice během zimního spánku budí, potřebují to k přežití, na druhou stranu ale příliš časté buzení by je stálo energetické ztráty navíc a u méně zdatných jedinců mohlo vést k úhynu,“ říká Tomáš Bartonička. Pro letošní rok sčítání netopýrů končí. Čelovky vědců se v prostorách jeskyní rozsvítí zase za rok.