„Luxuju, luxuju a najednou kámen.“ Vzácný fragment Ježíše objevený při úklidu bude vystaven

Od středy bude v kostele Nejsvětějšího Salvátora vystaven malý fragment zobrazující Ježíše Krista. Patří mezi nejvýznamnější objevy středověkého umění v posledních deseti letech. Podle historiků se datuje zhruba do let 1370–1390. Úlomek se našel loni náhodou právě v tomto kostele. Podle faráře Tomáše Halíka by mohl být průvodcem letošního postního období.

Video Studio 6
video

Studio 6: Nalezen 600 let starý fragment Ježíše Krista

Kousek umělecky opracovaného kamene zobrazuje Krista v Getsemanské zahradě, ve chvíli usebrání a rozjímání před blížícím se utrpením.

Fragment loni objevil během úklidu úplnou náhodou kaplan v kostele Nejsvětějšího Salvátora Petr Vacík. Našel ho pod schodištěm jižní věže, kde má improvizovanou zpovědnici a kde jsou zbytky někdejšího kostela sv. Klimenta.

V malé místnůstce je sakrárium, jež chtěl Vacík před rokem vyčistit. „Luxuju, luxuju, všechno se mi vejde do vysavače, najednou kámen, který se jen přicucne a nejde vyndat,“ popsal Vacík nález vzácné památky.

Sakrárium je šachta, kam se vylévá svěcená voda či se odkládají zbytky rozlámaných nebo zpopelněných posvátných předmětů. Fragment Krista byl do něj uložen obličejem dolů, tedy v podstatě pohřben při barokní přestavbě kostela.

Podle historika umění Jana Royta lze památku datovat do let 1370 až 1390, analogii se zobrazením klečícího muže s tváří obrácenou vzhůru prozrazující duchovní usebrání vidí třeba v díle Mistra Třeboňského oltáře.

/*json*/{"map":{"lat":50.08610566898325,"lng":14.41449435000004,"zoom":16,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.086136064002154,"lng":14.414588212966919,"type":1,"description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Původní dominikánský klášter vypálili husité 

Na místě dnešního kostela Nejsvětějšího Salvátora stál ve 14. století dominikánský klášter, jedno z intelektuálních center tehdejší Prahy. Husité ho ale v roce 1420 vypálili, připomněl Tomáš Halík dvojí tvář husitství - kromě Husova reformátorství církve také temnou a barbarskou.

„Připadá mi významné, že se náhle objevil fragment, jedna z posledních památek na vypálený klášter právě v roce, kdy na jiném místě světa se jiní boží bojovníci snaží svou víru šířit násilím, krví, zabíjením a bořením památek,“ řekl Halík.

Fragment bude vystaven celé postní období až do Velikonoc, pak bude podroben dalšímu zkoumání a uskuteční se také odborná konference.