Hradecké náměstí je v havarijním stavu. Rozkopané bude pět let

Nejpozději do půl roku se v Hradci Králové musí rozkopat historické Velké náměstí. Zatím však nepůjde o začátek dlouho plánované celkové rekonstrukce, ale o řešení havarijního stavu. Jak se ukázalo, opravy starých vodovodních, kanalizačních a plynových potrubí už nelze odkládat. Radnice původně chtěla všechny zásahy vyřešit najednou, letos v srpnu však ministerstvo kvůli podané námitce podjatosti zahájení prací odsunulo. Všechny opravy mohou trvat pět let.

Velké náměstí v Hradci Králové
Zdroj: ČTK Autor: David Taneček

Firma Vodovody a kanalizace Hradec Králové plánuje v letech 2017 a 2018 na Velkém náměstí opravit zhruba 890 metrů vodovodních a odhadem 690 metrů kanalizačních řadů. „Potrubí jsou ve špatném stavebně technickém stavu a s jejich opravou v režimu stavební úpravy už nelze otálet,“ uvedl technický náměstek společnosti Vodovody a kanalizace Pavel Loskot.

Konstrukce potrubí koroduje a odhalenou výztuží prosakuje voda. Narušenými stěnami se do trubek dostává i písek a zemina z podloží, což je znát na povrchu, kde se propadá vozovka. Na Velkém náměstí jsou desítky míst, kde se úroveň vozovky propadá až o 30 centimetrů. Společnost Vodovody a kanalizace nyní dokončuje přípravu projektové dokumentace, stavební práce by mohly začít nejdéle v březnu příštího roku.

Video Události v regionech (Praha)
video

Hradecké náměstí je v havarijním stavu

Náprava nebude snadná, poškozené potrubí se často nachází až 4 metry hluboko pod zemí. Znamená to provést dost široké a vyztužené výkopy, aby se stavaři k místu bezpečně dostali. Drahou práci proto město chtělo spojit s deset let plánovou celkovou obnovou lokality náměstí. Jenže zástupci města nenalezli shodu s odpůrci připraveného projektu.

Rekonstrukci hradeckého náměstí řeší stavební úřad v Hořicích

Námitku na podjatost hradecké radnice podala společnost Hradecká realitní, ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo, že stavební úřad hradecké radnice je v této věci podjatý, a celý spis v současnosti řeší stavební úřad v Hořicích. Radnice předpokládá, že pokud společnost podávající námitky a odvolání využije všech zákonných možností, mohla by komplexní rekonstrukce začít až v roce 2019. Do té doby potrvá oprava havárií. Návštěvníci a obyvatelé Hradce Králové tak budou procházet rozkopaným historickým náměstím zřejmě nejméně po dobu pěti let.

Jedením z důvodů, proč odpůrci plánovanou rekonstrukci náměstí blokují, jsou parkovací místa, jejichž počet chce město výrazně zredukovat. „Ten projekt je přežitý a má mnoho nedostatků. My víme, že pokud se neudělají zásadní opatření, tak by realizace původního projektu byly vyhozené peníze,“ říká předseda Spolku pro kvalitu života Roman Grym.

„Odložení rekonstrukce neznamená jen komplikace a průtahy ve stavebním řízení, ale narušily se tím mimo jiné také dohody se správci sítí, podle kterých mělo současně s rekonstrukcí náměstí dojít i k výměně havarijních úseků vodovodů, kanalizací či plynového potrubí. Povrch náměstí je na mnoha místech v takovém stavu, že město bude muset už v nejbližší době zajistit nejnutnější opravy. Nemožnost provést uvedené akce najednou bude znamenat nejen vyšší náklady, ale i výrazně delší čas záboru náměstí pro účely stavby,“ oponuje náměstkyně primátora Romana Lišková.

Projekt revitalizace Velkého náměstí v Hradci Králové 61.02 MB

Hradec Králové plánuje opravu náměstí za zhruba 200 milionů korun už několik let. Zahájení rekonstrukce náměstí komplikovaly také chybějící souhlasy vlastníků nemovitostí u náměstí. Náměstí by mělo město opravit podle návrhu ARN studia architekta Jiřího Krejčíka. Jeho návrh náměstí dělí na část živou s parkováním, podloubím a restauracemi a na klidnější část odpočinkovou, které dominují církevní budovy na jižní straně. Hradecká radnice získala na stavbu také evropskou dotaci, ale v roce 2012 město kvůli obavám, že nestihne termín daný dotací, peníze vrátilo.