Královopolský tunel v Brně je příliš hlučný. Už 4 roky čeká na kolaudaci

Brněnský Královopolský tunel není stále kompletně zkolaudovaný. Nesplňuje totiž ve všech místech hlukové limity. Po čtyřech letech fungování je tak jeho část ve zkušebním provozu, který úředníci povolili do konce roku 2017. Ředitelství silnic a dálnic do té doby počítá se stavbou nových protihlukových stěn i navýšením těch stávajících.

Tunelem projede denně třicet tisíc aut
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

Královopolským tunelem projede denně třicet tisíc aut. Za čtyři roky, kdy funguje, jich bylo víc než 40 milionů. Na rozdíl od místních tam jsou řidiči v přesile. Nejen početně, ale hlukově. Jedním z dotčených míst je ulice Voroněžská. Stanovené limity 60 decibelů přes den a 50 v noci tunely nesplňují.

„Není to sice žádné dramatické překročení hygienických limitů, ale překročení to je. Řádově tak do 5 decibelů. A investor stavby se tím zabývat musí, protože je to podmínka pro uvedení stavy do trvalého provozu,“ vysvětlil hygienik Miroslav Staněk. Bezprostředně za stěnou člověk hluk neslyší takřka vůbec. Šíří se ale směrem nahoru, takže největší problém mají horní byty.

Právě kvůli nadměrnému hluku řidiči projíždí stále nezkolaudovanou částí tunelu. Zkušební provoz povolili úředníci do konce roku 2017. Do té doby musí stihnout Ředitelství silnic a dálnic nápravu.

„Probíhají dodatečná protihluková opatření. Což znamená protihlukové stěny, jejich navyšování, budování zemních valů, nebo využívání gumoasfaltů. V současné době je kvůli tomu zažádáno o stavební povolení,“ popsal situaci mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. 

Kvůli hluku musí řidiči jezdit pomaleji

Kvůli překročeným limitům je v Královopolském tunelu nařízená nižší rychlost. Řidiči tam musí jet 60 místo 80 kilometrů v hodině. K takovému opatření přistoupil krajský úřad. Podle hygieniků ale byl v této lokalitě paradoxně větší hluk ještě před tím, než tady tunely stály.

Úseků, které překračují hygienické limity, je v Brně asi dvacet. Výjimku, která dočasně povoluje vyšší hluk, má třeba ulice Poříčí nebo Hlinky. Taková povolení můžou trvat až 10 let. Loni z této kategorie zmizela ulice Úvoz díky novému speciálnímu povrchu, který tlumí hluk. Další možnosti, které provozovatel silnice má, je výměna oken, svedení provozu jinam, nebo právě snížení rychlosti. 

Zkušební provoz ověřuje funkčnost

Kolaudací daná dopravní stavba končí. Znamená to, že je úředně schválená k užívání. K tomu je potřeba doložit řadu dokumentů – třeba projektovou dokumentaci, certifikáty k použitým materiálům a stanoviska policie nebo hygieniků.

Než je celý proces vyřizování hotový, může stavebník zažádat o předčasné užívání stavby před jejím úplným dokončením. Takovou žádost je možné podat pouze za situace, kdy stavba neohrožuje bezpečnost a zdraví lidí nebo zvířat anebo životní prostředí. Stavební zákon pak zná ještě takzvaný zkušební provoz, během kterého se se ověřuje funkčnost stavby. Stejně jako v případě předčasného užívání, je i toto stádium časově omezené. 

Staněk doplnil, že u velkých staveb je dlouhý zkušební provoz běžný. „Je potřeba zajistit nejdříve situace pro běžné užívání. Je třeba si uvědomit, že stavba se uvádí do užívání postupně delší dobu,“ dodal.