V4, Rumunsko a Bulharsko diskutovaly o opatřeních proti suchu

Ministři životního prostředí států Visegrádské čtyřky, Bulharska a Rumunska spolu jednali na zámku v Lednici. Hovořili o zásazích do chráněných území i opatření proti suchu. Na konci jednání podepsali prohlášení, kterým stvrdili dohodu společného postupu při řešení klíčových bodů. Šéfové resortů jednali už ve čtvrtek – diskutovali o odpadovém hospodářství a uplatňování evropských směrnic.

Ministr životního prostředí Brabec jednal o opatření proti suchu
Zdroj: ČTK

„Na jednání jsme se detailně zaměřili na tři oblasti – biodiverzitu, oběhové hospodářství a problematiku sucha,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Téma sucha rozdělilo ministry na dva tábory. Ty se sice shodly na tom, že klíčové je udržení vody v krajině, ale liší se způsob jejich řešení. Jedni tvrdí, že je důležité zejména budovat malé rezidenční nádrže, rybníky a mokřady. Druzí upozorňují, že není možné zapomínat na budování větších vodních ploch – přehrad.

Nové přehrady by měly vzniknout také na území České republiky. V místech, kde by jednou měly být, se ale lidé bouří. Příkladem jsou Vlachovice na Valašsku. Tam už vodohospodáři mají hotovou koncepci a záměr by mohla příští měsíc schválit i vláda. Za nové přehrady bojují zejména vodohospodáři, premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dříve zdůrazňoval spíše potřebu malých rezidenčních nádrží.

Video Zprávy ve 12
video

Zástupci V4, Rumunska a Bulharska jednali v jihomoravské Lednici

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce čeká Česko opět období sucha. „Je nutná komplexní diskuse, protože sucho ovlivňuje jak kvantitu a kvalitu vody, tak i kvalitu života obyvatel,“ uvedl ministr. Klimatologové předpokládají, že bude pokračovat i v následujících letech. Náklady na preventivní opatření vyjdou na desítky miliard korun. Škody zemědělců za loňské sucho vyčíslilo ministerstvo zemědělství na 2,9 miliardy korun. 

Jedno z chystaných opatření je dotační program pro domácnosti, který bude zaměřený na hospodaření s dešťovou vodou. Připravuje jej ministerstvo životního prostředí. Brabec uvedl, že by v něm byly stovky milionů korun, jež by lidé mohli ještě letos využít na retenční nádrže. Ministerstvo zatím jedná o celkové výši financí a také o tom, zda bude program celoplošný, nebo jen pro oblasti nejvíce postižené suchem, mezi něž patří i Jihomoravský kraj.

Pro podporu obcí do 500 obyvatel, které loni zasáhlo sucho nejvíce, vymezilo letos už 50 milionů korun. Peníze mohou získat projekty, jež například využijí srážkovou vodu jako užitkovou, nebo vyčistí a oddělí vody různého původu. O podporu mohou obce žádat do konce června.

Zástupci jednali o chráněných lokalitách

Ministři kromě sucha probírali i využívání odpadů jako zdrojů. Zabývali se také tématem biologické rozmanitosti. Řešili například to, na kolik je současná evropská legislativa v tomto směru účinná. K diskuzi byli přizváni také zástupci Evropské komise, jednání tak může mít vliv i na celounijní podobu řešení dané problematiky.

V souvislosti s tímto tématem se zabývali i kompenzačními opatřeními zásahů do chráněných lokalit, zařazených do soustavy Natura 2000. Tu společně vytváří členské státy EU a je určená k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů a rostlin na území Evropské unie.

Řešili také aktuálně připravovaný evropský seznam invazních druhů, které v přírodě ohrožují původní druhy. „Tady je velký prostor pro regionální spolupráci a formulaci společných priorit,“ dodal Brabec. Tyto druhy způsobují i hospodářské škody, případně ohrožují zdraví obyvatel. Podle ministerstva životního prostředí se kvůli tomu EU potýká každoročně s náklady a ztrátami ve výši 12 miliard eur.

Brabec řeší také obchvat Břeclavi

Ministr životního prostředí Richard Brabec také řešil obchvat Břeclavi. Právě jeho výstavba má zasahovat do soustavy Natura 2000, konkrétně do lokality Soutok-Podluží. Původně se počítalo s tím, že kompenzační opatření - například přesazení vzácných rostlin, zaberou minimálně pět let, a tak se stavba obchvatu pozdrží. Ministr ale dnes uvedl, že potrvají maximálně tři roky. Ještě se ale budou muset vyřešit různá stavební povolení, výkupy pozemků a další opatření ekologů.