Největší rezervaci nahradí dvě menší. Vzniknou kvůli druhům, které ale žijí jinde

Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice nejspíše zanikne. Ministerstvo životního prostředí chce namísto ní vyhlásit dvě menší. Způsob, kterým to chce provést, však kritizují přírodovědci. Upozornili, že ministerstvo chce v rezervacích chránit některé vzácné druhy, které ale na konkrétních místech nežijí.

Video Události v regionech (Praha)
video

Události v regionech: MŽP zmenší největší přírodní rezervaci v Česku

Namísto 2310 hektarů chce ministerstvo životního prostředí napříště chránit v údolí Oslavy a Chvojnice jen asi třetinovou plochu, mělo by jít hned o dvě přírodní rezervace. Přírodovědci se ale podivují nad vymezením zamýšlených nových rezervací.

Jednu z nich chce úřad vyhlásit především kvůli ochraně kriticky ohroženého motýla jasoně dymnivkového. Ten však v určené lokalitě nežije. „Jediná životaschopná populace je mimo toto území. Je to opravdu špatně vymezené,“ uvedl Libor Ekrt z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Jasné také není, jak budou nové rezervace fungovat. Ministerstvo dalo najevo, že by chtělo ponechat přírodu přirozenému vývoji, ale experti namítají, že je pro zachování ohrožených druhů naopak nutné zavést pastviny, kácet a prořezávat.

Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský však ujistil, že se tak stane. „Garantuji, že na území bezlesí, kde se vyskytují vzácné druhy brouků, je zaručena péče, tedy aktivní management – vyžínání, pastva atd.,“ přislíbil náměstek.

Podle Davida Storcha z Českého svazu ochránců přírody se rezervaci u Oslavy a Chvojnice po desetiletí nedostávalo potřebné péče. Velká část cenných lesostepí a stepí zarostla lesem a na mnohých místech byly vysazovány jehličnaté monokultury, uvedl. O tom, jaká bude budoucnost území, budou zástupci ministerstva ještě jednat – s experty z univerzit a Akademie věd i s ekologickými organizacemi.