Tropických dnů přibude. Za 50 let jich bude o 40 procent více

Počet tropických letních dnů bude v Brně v příštích letech pravděpodobně narůstat. Vyplývá to z výzkumu, na kterém spolupracovali odborníci z Masarykovy univerzity spolu s kolegy z Polska, Maďarska a Slovenska. Podobný teplotní vývoj podle nich čeká i další středoevropská města. Vyšší teplota ve městech může ovlivňovat i zdraví obyvatel.

„Projekt se zabývá městským klimatem v podmínkách současné změny klimatu. Účastnilo se ho několik institucí ze střední Evropy. Jeho cílem bylo pomocí teplotní zátěže, kterou si můžeme představit jako počet letních dnů, simulovat, jakým způsobem se ta zátěž zvětší nebo zmenší během příštího století,“ shrnul výzkum ředitel Geografického ústavu Přírodovědecké Fakulty Masarykovy Univerzity Petr Dobrovolný.

V současné době se v Brně počítá se zhruba 37 letními dny. Podle modelu odborníků by ale za padesát let mohl jejich počet stoupnout na 51 dnů a na konci století by se měl pohybovat dokonce okolo 60 letních dnů.

Zvyšování počtu tropických dní se týká celé České republiky. Na některých místech je ale tento proces ještě umocněnýtakzvaným tepelným ostrovem města. Ten znamená, že kvůli zastavěným plochám se ve městě drží teplo a tím pádem je v něm i celková teplota vyšší. „Například při letních dnech za jasného klidného počasí může být v noci teplota vzduchu ve městě až o 5 stupňů vyšší než v okolí,“ potvrdil Dobrovolný. Obdobné informace přinesl i test z letošního léta, kdy orloj na náměstí svobody byl rozehřátý na 48 stupňů, ve stejnou dobu bylo ve stínu lužáneckého parku o 18 stupňů méně.

Negativním důsledkem teplotní zátěže jsou zdravotní problémy, se kterými se mohou potýkat chronicky nemocní, kteří vysoké teploty hůře snáší. Snížení intenzity tepelného ostrova města se dá docílit pomocí úpravy zastavěných ploch, tak aby byl ve městech přirozenější povrch. To znamená více parků, vodních prvků nebo i velkých světlých ploch, které mohou záření odrážet pryč.

Meteorologická stanice sledující teplotu v Brně stojí v městské části Žabovřesky uprostřed zástavby. Naměřené údaje jsou tak pro město zcela odpovídající. V červnu tam naměřili o 1,9 stupně více než je pro tento měsíc typické, v červenci pak o 4 více a v srpnu dokonce teplotu vyšší o 4,8 stupně Celsia, než je pro daný měsíc běžné. „Vůbec nejteplejší den byl 22. července, kdy byla u nás naměřená teplota 37 stupňů Celsia. Rekord byl překonán téměř o tři stupně Celsia,“ řekla klimatoložka ČHMÚ Brno Marie Doležalová.