Černá stavba v Přešticích už černou není

Za stavbu CTParku v Přešticích, která byla ještě v polovině března stavbou černou, nizozemská firma CTP pokutu nedostane. Na závod pro 500 zaměstnanců totiž dostala dodatečné stavební povolení. A jiný příklad černé stavby ze západních Čech - úředníci ji při náhodné kontrole objevili přímo v budově Městského domu kultury v Sokolově. Podnikatel, který tam měl malý obchod, se musel přestěhovat.

Černá stavba v Městském domě kultury v Sokolově

Černou stavbu uvnitř Městského domu kultury v Sokolově odhalila náhodná kontrola městských úředníků. Radní teď zjišťují, co dál, a nevylučují ani demolici. V malém obchůdku pod schodištěm podnikal Miroslav Sýkora. Ten musel po třech letech své modelářství přestěhovat. Nepomohlo, že na obchůdek uvnitř Městského domu kultury měl nájemní smlouvu. Úředníci byli nesmlouvaví - podle Miroslava Sýkory argumentovali tím, že se jedná o černou stavbu a že nedoložil potvrzení o způsobilosti provozovny, tedy o její kolaudaci a stavebním řízení. A jasné odpovědi zatím pan Sýkora nedostal ani na radnici. „Tohle nejsou úředníci, tohle jsou nelidi,“ konstatoval.

Na nejasnosti v dokumentaci k této stavbě upozornila kontrola v prosinci loňského roku. Okolnosti, za jakých se v městském domě stavělo, přitom nezná ani starosta, který byl před nástupem do funkce ředitelem právě této instituce. Dělníci tady sádrokartonové příčky vystavěli ještě před jeho příchodem.

Podle starosty nikoho nenapadlo, že by přístavek pod schody s plochou jen několik málo metrů čtverečních nebyl zkolaudován. „V současné době probíhá řízení jak s hasiči, tak se stavebním úřadem, aby byl přístavek opět zkolaudován,“ uvedl Jan Picka (ČSSD), starosta Sokolova. Podle něj teď Městský dům kultury ve spolupráci s městem dělají vše pro to, aby byl problém uveden do pořádku a souladu.

Kulturní dům v Sokolově je památkou. Zpětně se proto ke stavbě musí vyjádřit odborníci. A radní jsou připraveni i na nesouhlasné stanovisko. Podle starosty by se Městský dům kultury v takovém případě nebránil tomu, aby stavbu odstranil.

Černá stavba v Lázních III v Karlových Varech

Podobný případ řešil i karlovarský magistrát. Černou stavbu uvnitř památkově chráněných Lázní III nařídil zbourat. V budově vznikla prodejní galerie a jeden z nájemců provedl úpravy interiéru, které nebyly povolené ani orgánem památkové péče. Podle mluvčího magistrátu s ním proto jednali právě o tom, že nedodržel zákonný postup. 

Šlo o místnost s dřevěnými obklady, kterou ale nájemce obložil sádrokartonovými deskami. „To mění charakter místa, mění to charakter interiéru, který je veřejně přístupný. Proto jsme vyžadovali nápravu,“ konstatoval Jan Kopál, mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary. Úpravy se ale podařilo odstranit a interiér uvést do původního stavu.

Mezi nejznámější stavby, které v Karlovarském kraji provázely nejasnosti v dokumentaci, patří dřevěnice podnikatele Stěpanova nebo bytový dům v Jenišově u Karlových Varů.

Stavba CTParku v Přešticích už není černá 

Nizozemská firma CTP za černou stavbu v Přešticích pokutu nedostane. Na závod pro 500 zaměstnanců dostala firma dodatečné stavební povolení. Přitom ještě před čtyřmi týdny probíhalo řízení o odstranění stavby. Kontrola stavebního úřadu ale pochybení neodhalila. Odpůrci závodu postup úřadů zpochybňují. Firma už v minulosti dostala za černé stavby statisícové pokuty. 

Dvouhektarová stavba v Přešticích byla ještě před měsícem, přesně 13. 3. 2015, kdy na problém reportáž ČT upozornila, černou stavbou - konkrétně se načerno stavěly základy výrobních hal. Místostarosta Přeštic Marek Krivda (nez.) tehdy konstatoval, že stavební úřad stavbu zastavil a zahájil řízení o jejím odstranění.

Situci v Přešticích v polovině března letošního roku podrobněji popisuje tento článek

Od té doby se ale situace zásadně proměnila. Stavět se v Přešticích může - firma už všechna povolení má. Netrvalo to dlouho a obešlo se to bez pokuty. Dodatečné stavební povolení dostala firma 26. března - tedy dva týdny po odvysílání první reportáže.

5. 3. 2015 – podána žádost o dodatečné stavební povolení

13. 3. 2015 – reportáž ČT – CTPark Přeštice jako černá stavba

26. 3. 2015 – vydáno dodatečné stavební povolení


„V této chvíli výstavba haly CTParku probíhá v souladu s dodatečným stavebním povolením. My jsme neshledali důvody, proč by to tak nemělo být,“ konstatoval teď Marek Krivda (nez.), místostarosta Přeštic.

Podle místostarosty byl před čtyřmi týdny problém v tom, že CTPark začal s výstavbou pilotů dříve, než nabylo právní moci příslušné rozhodnutí. „Nicméně ta výstavba sama probíhala v souladu s dokumentací. Takže stavební úřad vyzval CTPark k ukončení stavby a oznámil kontrolu,“ uvedl místostarosta Přeštic. CTPark pak podle něj okamžitě po výzvě stavbu pilotů zastavil. Při kontrole se podle místostarosty nepřišlo na nic kromě popsaného pochybení. „Jak říkám, spíše časového, než že by se něco odchylovalo od dokumentace. Nebylo zjištěno nic dalšího, co by odporovalo v té době vydaným povolením,“ uvedl Marek Krivda.

Práce teď už probíhají naplno. Jak místostarosta uvedl, nějaké práce navíc v místě probíhaly vlastně neustále, což vychází z toho, že na stavbu bylo několik stavebních povolení – například zvlášť na inženýrské sítě a zvlášť na chodníky. „Nicméně nepracovalo se na té hale, to začalo až teď – poté, co bylo povolení vydáno,“ uvedl místostarosta Přeštic.

Odpůrci stavby ale rozhodnutí úřadu napadají. Podle Jana Schweitzera, člena občanského sdružení Zelená pro Přeštice, postupoval stavební úřad při vydání tohoto povolení nezvykle rychle. „Bohužel stavební úřad nepřizval - dle našeho názoru - některé účastníky řízení, aby se k této stavbě vyjádřili. Není to jenom náš názor, ale i některých zastupitelů,“ konstatoval Jan Schweitzer. 

Podle Schweitzera by teď mělo město požádat o přezkum stavebního řízení, jelikož je účastníkem řízení, zatímco občanské sdružení bylo ze stavebního řízení vyloučeno. „A myslíme si, že zde neproběhlo všechno tak, jak má být,“ uvedl Schweitzer. Dodal ale, že příchod silného investora, který do regionu přinese pracovní místa, vítají. Vše by ale podle něj mělo být v souladu se zákonem. 

Stavba nosných konstrukcí za 7 pracovních dní

Rychle ovšem nebylo u přeštické stavby vydáno jen stavební povolení. Rychle se taky stavělo - dělníci se znovu do práce pustili poslední den v březnu. „Práce byly zahájeny po nabytí právní moci dodatečného stavebního povolení, a to dne 31. 3. 2015 zahájením stavby nosných konstrukcí,“ uvedl Tomáš Novotný, regionální ředitel CTP pro oblast Čech.

To tedy v praxi znamená, že nosné konstrukce firma oficiálně postavila za pouhých sedm pracovních dnů. 

Stavbě závodu pro 500 zaměstnanců už teď nic nebrání. První hala by měla začít fungovat v červnu. Tomáš Novotný konstatoval, že CTP dodrží veškeré dílčí termíny vůči svým klientům. 

Námitky občanského sdružení Zelená pro Přeštice zamítl i krajský úřad. „Bylo vydáno dodatečné stavební povolení, takže v tomto ohledu nebude krajský úřad podnikat žádné další kroky,“ uvedla Alena Marešová, mluvčí Plzeňského kraje.

Nizozemská skupina CTP provozuje v Česku 36 logistických a průmyslových parků. Načerno stavěla například v Mladé Boleslavi. Pokuty ve výši 250 000 a 560 000 dostala za načerno postavený areál v Hradci Králové.

Video Černé stavby v západních Čechách
video

Černé stavby v západních Čechách