Západočeská univerzita v Plzni nabídne vzdělání učitelům bez kvalifikace

Plzeň - Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (FPE) otevře příští rok dva nové bakalářské obory pro učitele bez pedagogické kvalifikace. Reaguje tím na aktuální požadavky Plzeňského a zvláště Karlovarského kraje, jenž má údajně nejhorší kvalifikační strukturu učitelů v republice. Do prezenční i kombinované formy na oba obory přijme fakulta asi čtyři desítky lidí. Novinářům to dnes řekla děkanka Jana Coufalová.

Obor učitelství praktického vyučování a odborného výcviku je určen všem, kteří vyučují zejména na středních odborných školách a učilištích praktické předměty a mají pouze středoškolské vzdělání. Druhý, učitelství odborných předmětů, mohou studovat vysokoškoláci, kterým chybí pedagogické vzdělání. „Například absolventi vysoké školy chemicko-technologické, kteří na školách vyučují chemii,“ uvedla děkanka.

Na rozdíl od ostatních zájemců o studium nebudou skládat SCIO testy, které letos poprvé fakulta zvolila u přijímaček, ale fakulta o přijetí rozhodne podle vlastních kritérií. „Půjde hlavně o lidi starší, z praxe. Touto nabídkou chceme uspokojit potřeby regionu a požadavky krajů,“ uvedla Jana Vaňková z FPE. Podle ní má Karlovarský kraj nejhorší kvalifikační strukturu učitelů, konkrétní poměr kvalifikovaných a nekvalifikovaných pedagogů k dispozici fakulta nemá.

Přijímat studenty do nových oborů bude v dalších letech na základě poptávky. „To, že je můžeme přijmout, je na úkor jiných oborů. Budeme reagovat a nabídku utlumovat či regulovat,“ dodala Coufalová. Hlavní náplní tříletého studia budou pedagogicko-psychologické disciplíny a předměty zaměřené na didaktiku.

Skutečnost, že na školách vyučují učitelé bez potřebné kvalifikace, kterou vyžaduje zákon, dokazují podle Coufalové i počty zájemců o kombinované studium učitelství pro 1. stupeň. „V této formě jsme ho letos otevřeli poprvé. Uchazečů bylo 495, přijmout jsme mohli zhruba 50 z nich. Většinou se jednalo o nekvalifikované učitelky ze základních škol v kraji,“ uvedla Coufalová. Velké množství pedagogů bez kvalifikace je podle ní dáno i tím, že se kdysi omezovaly například stavy vychovatelek v družinách a zvláště menší školy jim nabídly, aby zůstaly, učily a vzdělání si doplnily. Zahájit pedagogické vysokoškolské studium musejí podle zákona nejpozději do roku 2009 všichni pracovníci, kteří vyučují a potřebnou kvalifikaci nemají.