Spor v karlovarské nemocnici eskaluje

Karlovy Vary - Spor mezi lékaři a bývalými manažery karlovarské nemocnice se vyostřuje. Primáři jsou přesvědčeni, že Česká zdravotní nemocnici okrádala, když nakupovala předražený zdravotnický materiál. Bývalí manažeři zase tvrdí, že nemocnici poškozoval její ředitel.

Bývalý předseda představenstva krajské nemocnice tvrdí, že primáři věděli, jaký zdravotní materiál a od jakých firem společnost objednává. „Požadavky vycházely od primářů a přes ředitele jednotlivých nemocnic se projednaly na kolegiu. Poté se odsouhlasily a zrealizovaly,“ vysvětluje postup při zadávání zakázek manažer České zdravotní, a.s. David Hanzl.
 
Lékaři vysvětlují, že do požadavků uváděli, jaký materiál a od kterého výrobce potřebují. Nevěděli ale, od jakých distribučních společností manažeři zdravotní materiál objednávají. To si prý zjistili až s odstupem času a jen díky náhodě. „Zdravotní materiál nebyl nakupován přímo od výrobce. Byl nakupován od jiné firmy, a tímto krokem narostla radikálně cena objednaného zdravotního materiálu,“ říká primář dermatologie karlovarské nemocnice Tomáš Pospíšil.
 
Jako příklad uvádějí lékaři materiál pro katetrizační laboratoř. „Rozdíl při šedesátimilionových nákladech tohoto pracoviště za jeden rok mohl činit přes 20 milionů korun,“ uvádí primář interny Jaroslav Žák. „To není vůbec možné. Je to holý nesmysl,“ vyvrací obvinění David Hanzl.
 
Faktury, které by měly dokázat opak, poslali lékaři společně s trestním oznámením státnímu zastupitelství. Česká zdravotní zase podala trestní oznámení na ředitele karlovarské nemocnice. On měl podle bývalých manažerů uzavírat pro nemocnici nevýhodné smlouvy.
„Absolutně si nejsem vědom, že bych jednal v rozporu se zákonem. Dle mého soudu je to lživé obvinění,“ odmítá výtku ředitel karlovarské nemocnice Jiří Štefan.  
 
Policie i státní zastupitelství potvrdily, že se trestními oznámeními zabývají. Případ nechá prověřit i krajský úřad. Výsledky auditu očekává vedení kraje nejdříve v červenci.