Muzeum v Krasně nabízí pohled do historie hornictví

Krásno - Městečko Krásno uprostřed Slavkovského lesa na Sokolovsku se stává atraktivní destinací pro ty, kteří se zajímají o hornictví. Ve svém muzeu připomíná celou jeho historii od středověké těžby cínu přes dobývání uranu až po uhelné hornictví.

Expozice vznikla v areálu někdejšího dolu na cín a wolfram, v němž se naposledy těžilo za druhé světové války. Muzeum Karlovarského kraje sem soustředilo těžební stroje, nářadí, zařízení a dokumenty z celé historie hornictví v regionu. „Těžba cínu zde s největší pravděpodobností začala na konci prvního tisíciletí. Osady, ze kterých později vznikla hornická města, se datují z přelomu 12. a 13. století,“ vypráví Rudolf Tomíček z karlovarského krajského muzea.

Díky hornické atrakci se Krásno stává cílem tuzemských i zahraničních turistů. „Oproti předchozímu roku je evidentní nárůst,“ uvedla starostka Lenka Sidorjaková. Muzeum v Krásně ale není v regionu jediným svědectvím životního stylu středověkých horníků. Turisti objevují i základy kostela uprostřed lesa u Hruškové. Pokračují také práce na zpřístupnění středověkého dolu Jeroným u zaniklé vesnice Čistá. Krajské muzeum ho chce otevřít do dvou let a přenést tam i část exponátů z krásenského muzea.