Přerostlá křídlatka ohrožuje břehy Odry

Olomouc -  Povodně v roce 1997 přinesly na Moravu nepopsatelnou zkázu. V té době však lidé ještě netušili, jakým problémem se stane o několik let později agresivní rostlina jménem křídlatka. Dnes doslova zaplavila údolí řeky Odry a odborníci bijí na poplach. Povodí Odry proto vyhlásilo křídlatce doslova válku. Tato rostlina, která denně vyroste až o dvanáct centimetrů, totiž ničí veškerou původní vegetaci a působí potíže při protipovodňových opatřeních. Křídlatka dělá čest svému jménu a velice rychle se šíří. Ochránci přírody s ní vedou boj už několik let.

Vzrostlá křídlatka je konkurencí nejen pro rostliny. Vytlačuje také zvířata. V okolí Odry bijí ochranáři na poplach. Od povodní v roce 1997 se křídlatka okolo Odry nekontrolovatelně rozpíná. „Vyrůstá až do výšky čtyř metrů, tím zabraňuje jakémukoli růstu dalších rostlin v okolí,“ upozorňuje Kateřina Genčiová z CHKO Poodří. „Jsou to rostliny, které tady nemají přirozené nepřátele. Dokážou se šířit poměrně rychle,“ doplňuje jí mluvčí Městského úřadu Hranice Petr Bakovský.    

Křídlatka pochází z východní Asie. Pokud se nekultivuje, tvoří i přes tři metry vysokou nepropustnou houštinu. „Původně zde byla vysazovaná do parků a zahrad jako okrasná rostlina. Postupně se dostala do volné krajiny k vodním tokům, kde se masivně rozšiřuje a zatlačuje tu původní vegetaci,“ popisuje domestikaci křídlatky Kateřina Genčiová.   

Keři se líbí nejen u vodních toků. Zabydlel se u železničních náspů i na polích. Daří se ho hubit především chemickými postřiky, méně účinné je kosení. „Povodí Odry vyhlásilo akci k likvidaci křídlatky. Postřik se má provádět v srpnu až říjnu na listy, které potom vstřebají jed do celé rostliny a křídlatku zahubí,“ líčí metodu boje s křídlatkou Petr Bakovský.     

Ochranáři už o problémech s křídlatkou informovali 110 obcí, mapovat jí chtějí do poloviny září.