Policejní náboráři sází také na vyšší nezaměstnanost

Plzeň - Dopady prohlubující se globální finanční krize nemusejí mít nutně jen negativní charakter. Například vedení západočeské policejní správy předpokládá, že jí propouštění a narůstající nezaměstnanost v regionu pomůže v příštím roce vyřešit personální situaci u sboru.  

Na území Plzeňského a Karlovarského kraje momentálně chybí 445 policistů. „Nejhorší situace je na městském ředitelství v Plzni, na okresním ředitelství v Karlových Varech a na útvarech správy Západočeského kraje,“ vypočítává mluvčí Policie ČR Správy Západočeského kraje Plzeň Martina Kohoutová. „K 1. prosinci tohoto roku chybělo na městském ředitelství v Plzni 110 policistů a dalších 50 lidí je postaveno mimo běžný výkon služby, což znamená, že jsou na mateřské nebo se vzdělávají,“ doplňuje mluvčí Policie ČR Městského ředitelství Plzeň Martina Hábrová.   

Už příští rok by se ale řady mužů zákona mohly významně rozšířit. Vedení západočeské policejní správy sází na rostoucí nezaměstnanost. „Očekáváme v této souvislosti zvýšený zájem o práci u policie,“ uvádí ředitel západočeské policejní správy Miloslav Maštera. „Za poslední tři měsíce se cca 50 našich uchazečů svěřilo, že navštívilo osobní oddělení policie a zajímalo se o práci,“ připomíná zástupce ředitele Úřadu práce v Plzni Rudolf Tomášek. „Největší nápor očekáváme na jaře a v létě,“ předpovídá Miloslav Maštera.  

Zdaleka to ale neznamená, že by se teď k policii dostal kdokoli. Podmínky přijetí zůstávají stejné. „Policie z těchto kritérií nehodlá nijak slevovat,“ zdůrazňuje mluvčí policejního prezidia Jaroslav Ibehej.   

Západočeská policejní správa by ve svých řadách uvítala také cizince. I jim se ale měří stejným metrem, a uspěje tak málokdo. „V současné době tu máme ve výběru jednoho černocha,“ naznačuje Miloslav Maštera.

V letošním roce přijala západočeská policejní správa 318 lidí, 248 policistů naopak ze služebního poměru odešlo.