Brdské obce už mají peníze za radar a mohou opravovat, ale jen některé

Plzeň - Do brdských obcí, které leží v oblasti plánovaného amerického radaru, začaly proudit první peníze slíbené vládní pomoci. Městečko Mirošov na Rokycansku díky nim zprovoznilo most a plánuje i rekonstrukci školy. Ne všude jsou ale tak úspěšní. Do 22 obcí Plzeňského a Středočeského kraje má jít 1,25 mld. Kč. Dotčené obce chtěly původně asi třikrát tolik. Komise však jejich plány zredukovala a vybrala priority. 250 milionů má plynout do opravy silnic, stejnou částku dá stát do spolufinancování projektových dokumentací. Zbytek musí obce získat z dotačních programů. Právě v tom však je v mnoha případech kámen úrazu. Zatím první projekt, který se podařilo zrealizovat, je most v Mirošově na Rokycansku. 

Město Mirošov získalo z balíčku pro rozvoj Brdska už na konci loňského roku bezmála dva miliony korun na projekty tří akcí. Jednou z nich byl i zmiňovaný most, který už začal sloužit řidičům. „Tato akce je zatím první z vládou jmenovaných akcí,“ říká starosta Mirošova Vlastimil Sýkora.  

Původní most byl v havarijním stavu, teď se řidičům konečně ulevilo. Nevyhovující stavbu nahradila železobetonová konstrukce a nosnost mostu se desetinásobně zvýšila. Investice se vyšplhaly na 2 miliony 850 tisíc korun. „Celou stavbu jsme financovali s tím, že jsme obdrželi dotaci a máme podepsanou smlouvu s regionálním operačním programem, a když splníme podmínky pro přidělení dotace, tak by to mělo proběhnout v tomto roce,“ dodává starosta Sýkora.      

Video Reportáž Mirky Vildové
video

Reportáž Mirky Vildové

A to je právě problém, který řada starostů kritizovala od začátku. Na rozdíl od Mirošova malé obce peníze na financování projektů nemají a šance získat dotace je tak pro ně minimální. „Menší samostatné obce, které mají sto, dvě stě obyvatel, mají velké problémy se vejít do pravidel dotačních titulů. Tam totiž záleží na celkových nákladech na jednoho obyvatele, což v malých obcích vychází nepříznivě,“ vysvětluje místostarosta Spáleného Poříčí Jindřich Jindřich. „Je to trochu paradox, protože evropské peníze mají sloužit tomu, aby se podpořily nerozvinuté regiony, ale v současné době to vypadá, že půjdou peníze do velkých měst,“ dodává starosta Spáleného Poříčí Pavel Čížek.      

Starostové se však nehodlají vzdát a zahájili jednání s ministerstvem financí o navýšení částky státní podpory na přímé financování vybraných projektů, aby měli větší šanci dosáhnout na evropské dotace. Starostové zároveň odmítají, že tyto peníze jsou tzv. bolestné za stavbu radaru. Vláda se zavázala, že peníze do rozvoje obcí v bývalém vojenském újezdu poputují i v případě, že USA nakonec radar u Míšova nevybudují. U obcí přitom nejde o vybudování nějakého nadstandardu. Většinou chtějí vybudovat vodovod, kanalizaci a podobně.