Vzdají se dva zastupitelé Karlovarského kraje mandátu, nebo zaměstnání?

Karlovarsko - Dvěma zastupitelům Karlovarského kraje hrozí, že si budou muset vybrat - buď se vzdají mandátu, nebo svého zaměstnání. Pracují totiž na pozicích, které jsou podle zákona o střetu zájmů neslučitelné s funkcí zastupitele. 13. února uplynou tři měsíce, které jim dal zákon na rozhodnutí, čemu dají přednost.

Jan Hadrava byl svého času starosta města Loket, senátor a celorepublikový předseda Unie svobody. Dnes je to jeden z nejvýraznějších zastupitelů vládnoucí koalice, kterou tvoří ČSSD, KSČM a Doktoři. Zaměstnán je jako vedoucí hospodářsko-správního odboru na radnici v Jáchymově. Podle svých slov si však neumí představit situaci, kdy by ke střetu zájmů mohlo dojít.

Pozici, podle zákona neslučitelnou s funkcí zastupitele, zastává i dlouholetý a úspěšný ředitel chebského gymnázia Jaroslav Kočvara (ODS). Zřizovatelem školy je kraj. Jaroslav Kočvara sdělil, že si od advokáta nechá zhotovit výklad toho, co smí a nesmí. Ředitel Krajského úřadu v Karlových Varech Roman Rokůsek zdůraznil, že tyto funkce opravdu nejsou slučitelné s funkcí zastupitele Karlovarského kraje.

Oba zastupitelé říkají, že dobrovolně se mandátů ani svých zaměstnání nevzdají. V takovém případě bude o zrušení či ponechání mandátu hlasovat zastupitelstvo. Verdikt musí potvrdit ministr vnitra. Paradoxní na celém případu je to, že k přijetí zákona o střetu zájmů přispěl i samotný Jan Hadrava. Hlasoval pro něj ještě v době, kdy byl senátorem.