Na Chebsku hrozí prolomení těžebních limitů

Cheb - Bohatá ložiska uhlí v okolí Františkových Lázních a Chebu se znovu dostávají do hry. Zatím je to jen hypotéza, ale obavy, že celá lázeňská oblast může někdy v budoucnu vypadat jako třicet kilometrů nedaleké Sokolovsko, začínají být docela reálné. Úřady v čele s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pro to vytvářejí všechny předpoklady, například brání změnám územního plánu. Jednání úřadu vychází z nových úvah o energetické koncepci a ze snah prolomit limity těžby.

Zásoby uhlí v sokolovské pánvi se tenčí. Ložiska v okolí Chebu lidé z regionu zatím vnímali spíš jako zásoby, na které se nikdy nesáhne. Uhlí je pod samotným Chebem, pod Františkovými Lázněmi, pod přírodní rezervací SOOS i pod Jesenickou přehradou. Někdy v polovině roku přišel na místní úřady první signál. Ministerstvo průmyslu a obchodu dalo nesouhlasné stanovisko ke změně územního plánu na stavbu agroturistického centra v Třebeni. „Bez souhlasu ministerstva se tam nepostaví nic,“ dosvědčuje vedoucí stavebního odboru Městského úřadu Cheb Josef Huf. „Je tady vyhlášena stavební uzávěra. V obci tak nemůžeme nic postavit,“ přiznává starosta Třebeně Antonín Kalina.   

Podobné stanovisko dává ministerstvo k návrhu nového územního plánu Františkových Lázní, kde jde třeba o silniční obchvat a nové parcely na stavbu rodinných domů i ke změně územního plánu Chebu na vybudování cykloturistické stezky. „Z našeho hlediska by bylo krajně nezodpovědné vůči následujícím generacím, kdybychom v tuto chvíli zablokovali možnost ložiska hnědého uhlí využít, ale neznamená to, že by se těžba plánovala v relativně krátkém čase,“ vysvětluje tiskový mluvčí ministerstva Tomáš Bartovský. „Nevím, jak by muselo to hnědé uhlí být drahé, aby se vyplatilo těžit a přitom zničit například Františkovy Lázně,“ diví se starosta Chebu Jan Svoboda. „chebskoJe to neslučitelné, protože je tam přímý dopad na místní přírodní léčivé zdroje. Tento dopad by nebyl jenom ve Františkových Lázních ale i v dalších zařízeních včetně příhraničních německých států,“ upozorňuje ředitel Správy přírodních a léčivých zdrojů ve Františkových Lázních Marian Mackovič.     

Návrhy na vypuštění jesenické přehrady a vytěžení uhlí pod ní padaly již v 80. letech. Tehdy nebyly vyslyšeny. Ukázalo se, že by to bylo příliš drahé.