V Beskydech mizí přírodní studánky

Valašské Meziříčí - V Beskydech za posledních 15 let zanikly více než dvě třetiny přírodních studánek. Zatímco před lety jich bylo přibližně 350, nyní jich je asi 100. Beskydy podle ekologů nejsou oproti jiným místům České republiky výjimkou. Přírodní vodní zdroje totiž mizí po celém Česku, vinu nese pravděpodobně lidská činnost.

Na nepříznivém vývoji se již před 60 lety podepsala meliorace, výsadba nevhodných lesů a velkoplošné zemědělství. Dnes má na odvodnění vliv zejména regulace řek po povodních i špatné lesní hospodářství. K tomu všemu se navíc připojují klimatické vlivy, když ubývá trvalejších dešťů a srážky jsou spíše přívalové, uvedl Jiří Jurečka z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí.

Ochránci začnou o všechny studánky pečovat

Valašskomeziříčští ochránci přírody proto mapují všechny studánky a mokřadní lokality v Beskydech. Cílem projektu je nejen následná ochrana přírodních vodních zdrojů, ale také obnova těch zanikajících. Každá studánka by v budoucnu mohla mít své patrony, kteří o ni budou pečovat.

„Je důležité, aby nám v tomto pomohla veřejnost, protože starousedlíci určitě ví o studánkách, o kterých my nemáme ani ponětí,“ připomněl. Náměty mohou lidé zasílat na e-mail valmez@ochranci.cz, poštou na adresu ČSOP Valašské Meziříčí nebo je nahlásit na telefon 571 621 602.

Nalezené studánky budou zapsány do oficiálního celostátního registru, asi 20 z nich bude opraveno, zhruba 10 z nich zastřešeno. Seznam ochránci předají Klubu českých turistů a dalším autorům turistických map k zakreslení. Vznikne i seznam podmočených luk, pramenišť a tůní, který zase pomůže při jejich ochraně, ochraně živočichů a rostlin.

Beskydy
Beskydy