Olomoucká univerzita expanduje

Olomouc - Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci se stěhuje do nového. Budovu za více než jednu miliardu korun, která během dvou let vyrostla ve vysokoškolském areálu na Envelopě poblíž centra města, dnes slavnostně otevřel rektor Lubomír Dvořák. Výstavba nového objektu je zatím největší investičním projektem v dějinách univerzity. Kromě pracovišť pro studium matematiky, informatiky a věd o Zemi jsou součástí budovy také laboratoře fyziky a chemie.

Nová budova přírodovědecké fakulty přišla na 1 miliardu a téměř 100 milionů korun, zastavěná plocha měří 4 600 metrů čtverečních, stavba pohltila více než 36 tisíc tun železobetonu a je zde celkem 600 místností, do kterých se vejdou dva tisíce studentů a pedagogů. „Dlouhá je 209 metrů, vysoká 6 pater, bude se tady dělat skvělá věda,“ prohlásil děkan Přírodovědecké fakulty UP Olomouc Juraj Ševčík. Rektor UP Lubomír Dvořák je také spokojený: „Považuji za úspěch, že se podařilo vše dostavět v rozumném termínu a že nemáme žádné dluhy.“ Kvestorka univerzity Henrieta Kotlebová doplnila: „Kapacita budovy pokrývá více než 80 procent počtu studentů, investice tedy smysl měla.“

Celý objekt je podle architekta Jana Hájka přirozeným protipólem historické zástavby v centru Olomouce: „Snažili jsme se ten dům postavit jako solitér. Byl velký rébus provozně funkčně vše do sebe zapojit tak, aby se minimalizoval stavební objem.“ Kromě studoven matematiky, informatiky a věd o Zemi jsou součástí budovy také laboratoře fyziky a chemie. Část fakulty zaměřená na biologii však musela zůstat v objektu v Olomouci - Holici. „Dnes se sem už nevejdeme, budeme tak na třech různých místech,“ podotkl děkan Přírodovědecké fakulty Juraj Ševčík. Stěhování přírodovědecké fakulty do nových prostor začalo už minulý týden, kompletně přesunutá by měla být do čtrnácti dnů.

Video Reportáž Evy Knajblové
video

Reportáž Evy Knajblové

Opravy čekají i druhou budovu přírodovědecké fakulty v Olomouc - Holici. Kdy ale na rekonstrukci dojde, není zatím jisté, univerzita se totiž snaží získat peníze z fondů Evropské unie.

Univerzita Palackého Olomouc
Univerzita Palackého Olomouc