Zadlužená Bublava dluží Skansce 40 milionů za nedokončený akvapark

Sokolov - Zadlužená obec Bublava musí společnosti Skanska CZ zaplatit přes 20 milionů korun a úroky za spornou stavbu akvaparku. Ty mohou dluh zvýšit i na dvojnásobek. Obec už dluží státu přes 21 milionů korun a má zablokovaný majetek, akvapark je dodnes nedokončený. Dluh každým dnem narůstá a obec, jejíž roční rozpočet nedosahuje ani 5 milionů, je tak v bezvýchodné situaci.

U sokolovského okresního soudu byl spor obce se stavební firmou už podruhé. Soudce Jaroslav Simet ale tentokrát vzal na vědomí právní názor odvolacího soudu a svůj předešlý rozsudek, kterým žalobu firmy Skanska na Bublavu zamítl, zcela změnil. Bublava tak musí podle dnešního rozsudku zaplatit 19 milionů za neuhrazené faktury a úroky 0,04 procenta za každý den od roku 2001, kdy byly faktury vystavené, a náklady žalobce. Dohromady Bublava bude muset zaplatit asi dvojnásobek původně fakturované částky.

Obec přitom od počátku sporu tvrdila, že smlouva o stavbě akvaparku je neplatná, protože byla uzavřena bývalým vedením obce bez souhlasu zastupitelstva a v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. To ale dnes soud odmítl s tím, že zastupitelé vzali uzavření smluv na vědomí a pokud chtěli vědět detaily, měli se smlouvami blíže zabývat. Absolutní neplatnost smlouvy také podle soudce nepřichází v úvahu, pokud se jí domáhá strana, která údajné pochybení způsobila.

Jestli se Bublava odvolá, dnes starosta Igor Jirsík nepotvrdil. Nejprve si počká na doručení rozsudku a poradí se s právníky. Po dnešním vynesení rozsudku jen překvapeně konstatoval: „Tak to byla tedy šupa. Netušil jsem, že je možné, aby stejný soud otočil svůj názor o 180 stupňů,“ řekl.

Obec už nemá z čeho brát

Pro Bublavu je dnešní rozsudek další ranou. Kvůli nedokončenému akvaparku musí státu vracet část dotací. „Stále ještě dlužíme 21 milionů, a to jsme už asi 10 milionů zaplatili. V podstatě, když se nám podaří prodat nějaký pozemek, peníze pošleme finančnímu úřadu,“ popsal ČTK situaci na obci starosta.

Obec Bublava má 320 obyvatel a 250 obydlených domů, z toho tři obecní. Letošní rozpočet má obec ve výši 4,6 milionu korun, z toho ale většinu spolkne činnost místní správy a nezbytné služby, jako jsou poplatky za žáky nebo veřejné osvětlení. Z čeho by mohla obec dluh stavební firmě zaplatit, tak není jasné. Jediný prodejný obecní majetek jsou pozemky a i o ně klesá podle starosty zájem.

/*json*/{"map":{"lat":50.329683,"lng":12.5958252,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.373927228713,"lng":12.504276037216,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Spor malé horské obce s velkou stavební firmou se táhne už roky. Bývalé vedení obce v čele se starostou Bohumilem Havlem podepsalo v roce 1999 smlouvu o stavbě akvaparku se Skanskou s tím, že celou stavbu měly zaplatit státní dotace. Postupně tak ze státních peněz Bublava zaplatila 57 milionů. Pak ale dotace přestaly přicházet a stavba se zastavila nedokončená. Podle znaleckého posudku, který si nechala obec zpracovat má hodnotu jen 29 milionů. Posudek Skansky mluví o 60 milionech.

Sokolovský soud dnes konstatoval, že stavba patří obci. Ta dosud tvrdila, že ji nikdy nepřevzala. V celém sporu ale byla i řada dalších nejasností. Faktury nebyly i podle mínění soudce dostatečně podrobné, a tak se z nich nedá určit, jestli všechny fakturované položky na stavbu skutečně dorazily. Obec tvrdila, že ne, ale firma má zase podepsané převzetí bývalým starostou, a to bylo pro soud rozhodující.