Železniční historie je k vidění v Plzni

Plzeň – První železničářské uniformy, jízdenky, dobové obrázky nejstarších lokomotiv, ale i speciální železničářská dýmka nebo lucerna – to všechno můžete obdivovat na výstavě v Plzni. Expozice v národopisném muzeu připomíná 170. výročí zahájení provozu první parostrojní železnice na našem území. Předměty ze své sbírky zapůjčil na výstavu soukromý sběratel, svému koníčku se věnuje již dlouhé roky a sbírá vše, co s dráhou souvisí. Vybrané kousky mapují vývoj železnice na našem území od prvopočátků až do dnešní doby.

Společnost Severní dráha císaře Ferdinanda otevřela první parostrojní železnici v rakousko-uherské monarchii v létě 1839. A byla to tehdy velká sláva, z Vídně byly vypraveny hned tři vlaky za sebou, a kdo v té době něco znamenal, nesměl v nich chybět. „První parostrojní železnice byla z Vídně do Brna. Do Brna to byla však pouze odbočka, dráha jezdila především pro uhlí do Slezska,“ vysvětlil autor výstavy Václav Simbartl. A kdo by si při pohledu na stařičký telegraf nevzpomněl na snad nejslavnějšího filmového přednostu stanice Vlastu Buriana.

Železničář býval člověk mimořádně vážený a na první pohled to bylo patrné i z jeho uniformy. „Vyšší hodnosti měly parádní uniformu. Patřil k ní i meč a takzvaná napoleonka,“ potvrdil autor výstavy Václav Simbartl. Exponáty pocházejí z jeho soukromé sbírky, pan Simbartl sbírá všechno, co s dráhou souvisí. Vybrané kousky mapují vývoj železnice na našem území od prvopočátků až do dnešní doby. „Největší rozběh byl kolem roku 1900, tehdy také vyjela první lokomotiva české produkce,“ uvedla Alena Bláhová z Národopisného muzea Plzeňska.

Video Reportáž Mirky Vildové
video

Reportáž Mirky Vildové

Výstava je v Národopisném muzeu k dispozici až do 4. října.

Železniční výstava
Železniční výstava