Zloději kovů rozebírají cenné památky

Cheb - Sběrači kovů rabují opuštěné doly a úpravny kovových rud v Krušných horách. Přestože jsou některé z nich teprve z první poloviny 20. století, považují je odborníci za cenné technické památky. Obce a občanská sdružení na obou stranách Krušných hor, v Čechách i v Sasku, je chtějí v budoucnu navrhnout na seznam památek UNESCO.

Cennou památkou je například opuštěný důl a úpravna cínových rud poblíž Přebuzi. Původní středověká šachta s primitivním zpracováním byla přebudována v letech 1938–39 na tehdy supermoderní technologii. Tady získávala cín válečná mašinérie fašistického Německa. Je to také pietní místo. Rudu zpracovávalo až dva a půl tisíce zajatců a mnozí zde nepřežili. Ještě před patnácti lety tu byla alespoň technologická část zachovalá. Dnes je vyrabovaná. „Letos v květnu zmizela značná část dochovaných technologií včetně podpěr a výztuží,“ ukazuje spoušť místní pamětník Rudolf Kovařík.  

Na místě se nacházejí ocelové nosníky, které vyztužují betonové objekty. Když je ale někdo vyřízne, hrozí zřícení staveb. „Byla by škoda, kdyby byly tyto památky na poslední chvíli rozkradeny nějakými sběrači kovů,“ říká starosta Božího Daru a senátor Jan Horník. „My děláme kontroly v těchto lokalitách zhruba jednou za rok. Tyto objekty jsou však neuhlídatelné,“ přiznává Karel Škvor ze společnosti Diamo Příbram.

Video Reportáž Zdeňka Soukupa
video

Reportáž Zdeňka Soukupa

Hlídání je obtížné hlavně proto, že celý objekt je od obydlených míst vzdálen několik kilometrů a navíc leží uprostřed lesa.