Karlovarský kraj zakázal rozdělávání ohňů ve volné přírodě

Karlovy Vary - Karlovarský kraj dnes vyhlásil kvůli horku a suchu zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě. Preventivní opatření má omezit nebezpečí vzniku požárů. Dočasné opatření se týká rovněž spalování hořlavých odpadů, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů v přírodním prostředí, provádění pyrotechnických prací či pořádání ohňostrojů.

Preventivní opatření jsou přesně vymezena nařízením Karlovarského kraje z roku 2003. Týkají se například provozovatelů kempů, rekreačních zařízení nebo vodáckých tábořišť na území kraje, podotkl hejtman Josef Novotný. V těchto zařízeních lze rozdělat oheň jen ve vyhrazeném prostoru, který nebude vedle stanů a obytných přívěsů. K dozoru nad ohništěm pak musí být určena odpovědná osoba. „Opatření se vztahují také na vlastníky lesa. Jsou povinni kontrolovat místa, kde se nedávno spalovalo klestí,“ uvedl.   

O vyhlášení preventivního opatření budou informovány všechny obecní úřady, které podrobnosti zveřejní na svých úředních deskách, případně místním rozhlasem. Dodržování nařízení bude kontrolovat hasičský záchranný sbor kraje. „Porušení povinností stanovených nařízením může být postihováno podle zákona o požární ochraně,“ uvedl hejtman. 

Video Antonín Bruštík živě z Karlových Varů
video

Antonín Bruštík živě z Karlových Varů

V Karlovarském kraji přitom paradoxně za posledních 30 dní hořelo spíše méně, než je běžné. Na území kraje vypuklo celkem 16 požárů, žádný si ale nevyžádal větší škody na majetku nebo zranění. Třeba v dubnu řešili hasiči 54 požárů. 


Varování před vznikem požárů vydali pro celé Česko meteorologové v sobotu a platí až do odvolání. Horké počasí s teplotami nad 30 stupňů Celsia má totiž s menšími přestávkami trvat až do konce července. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu je na většině území Česka vysoké riziko ohrožení zemědělským suchem a vysoké nebezpečí vzniku požárů, na části území Karlovarského kraje je velmi vysoké a hrozí vznik požárů o rozloze několika hektarů a s několikadenním trváním.