Lékařská fakulta v Ostravě prozrazuje svá tajemství

Ostrava - Lékařská fakulta v Ostravě poprvé zveřejnila počty mediků, kteří na ní začnou v novém akademickém roce studovat. Děkan fakulty představil také vyučující. Do přijímacího řízení se přihlásilo přes 650 uchazečů. Přijatí studenti jsou převážně z Moravskoslezského kraje. Výuka jim začne 13. září. Slavnostní imatrikulace nových mediků se pak uskuteční 22. září.

Děkan fakulty včera potvrdil, že do prvního ročníku studia všeobecného lékařství v Ostravě nastoupí od září 90 studentů. 70 procent budoucích mediků je z Moravskoslezského kraje. Na fakultu ale chtěli dojíždět také lidé z Košic. „Kolem patnácti procent je ze Slovenska a další uchazeči jsou z Jihomoravského kraje a z Čech,“ upřesňuje děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošt Martínek.

Budoucí medici skládali zkoušky z biologie, fyziky a chemie. Osmnáct z nich ale přijímací test absolvovat nemuselo. „Pokud studenti dosáhli průměru 1,15 a lepšího, byli přijímáni bez přijímacích zkoušek,“ dodává děkan Martínek. Lékařská fakulta Ostravské univerzity bude úzce spolupracovat s Fakultní nemocnicí Ostrava. Poprvé také představila některé vyučující. „Konkrétně v teoretických oborech bude pracovat na histologii a embryologii docent Kamarád, v oboru patofyziologie bude pracovat profesorka Mačáková, v oboru biochemie bude pracovat docent Šafarčík,“ prozrazuje děkan alespoň několik jmen.

„Fakultní nemocnice je připravena studenty vyšších ročníků s léčbou seznámit, vyučovat je vyšetřovacím a medicínským metodám,“ tvrdí ředitel FN Ostrava Svatopluk Němeček. V odborných kruzích se přitom stále vedou spory, zda bude nová lékařská fakulta v Ostravě dostatečně kvalitní. Proti rozhodnutí akreditační komise se postavila asociace děkanů ostatních lékařských fakult. Rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř chce zástupce univerzit, kde už lékařské fakulty existují, kontaktovat. „Chci se zeptat, zda souhlasí s tím, že se akademické senáty staví nad rozhodnutí jediného orgánu, který posuzuje, zda je něco kvalitní, nebo ne.“

Studenti Ostravské univerzity
Studenti Ostravské univerzity
Více fotek
  • Studenti Ostravské univerzity autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1821/182069.jpg
  • Pomůcka při výuce mediků autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1821/182071.jpg