Skládka v Třebeni zůstává rizikem pro léčivé prameny

Třebeň – Rekultivace třebeňské skládky za šedesát milionů korun nepomohla k zastavení rizika, které skládka představuje pro léčivé prameny v nedalekých Františkových Lázních. Je tam totiž malý sklon pro odtok dešťové vody, která by mohla vyluhovat škodliviny a strhnout je do podloží. Provozovatel skládky chce většího sklonu docílit tak, že tam nechá navézt další odpad. S tím ale narazil na inspektorátu životního prostředí.

Pětimetrová vrstva komunálního odpadu zaplnila lom, kde se v 50. letech těžil štěrkopísek. Odpad se do ní vozil z většiny měst a vesnic na Chebsku v letech 1978 až 1996. Skládku provozovala společnost založená obcí Třebeň, která na ukládání odpadu vydělávala. Potom se ze státních dotací rekultivovalo. Ukazuje se ovšem, že malý spád rekultivované plochy ohrožuje spodní vody.

Tomáš Kameník z Českého inspektorátu životního prostředí Plzeň upřesnil, že hrozí vyluhování a vyplavení škodlivin. ČIŽP požaduje vytvořit svah z nové čisté zeminy. Na to by bylo zapotřebí 50 – 80 tisíc tun čisté ornice a stálo by to 5 – 10 milionů korun. Provozovatel skládky to pokládá za nereálné. Na takovou úpravu už by nedostal dotaci, musel by ji udělat z vlastních prostředků. Říká, že ani jeho společnost, ani obec Třebeň na to nemá.

Jednatel společnosti Skládka Chocovice František Hrdlička navrhuje vytvořit svah navážením dalšího odpadu. Inspektorát životního prostředí ale k dalšímu navážení odpadů, byť by to byla i stavební suť anebo výkopová zemina, souhlas dát nechce. Proti jsou i další odborníci. O dalším postupu možná bude jasno už zítra, kdy se sejdou inspektoři životního prostředí s provozovateli skládky.

/*json*/{"map":{"lat":50.1291623843,"lng":12.3764419556,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.129162384273,"lng":12.398414611816,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/