Minorité dostali šanci na získání zbytku kláštera v Opavě

Brno - Ústavní soud dal Konventu minoritů v Opavě novou šanci na získání části klášterního areálu v Masarykově ulici, kterou jim stát nevydal v restitucích. Většinu starobylého komplexu přitom řád spravuje už od počátku 90. let. Podle minoritů jde o jediný stavební celek, a proto není důvod pro dvojí posuzování. Soudy podle minoritů porušily právo na spravedlivý proces. Ústavní soud jim dal zapravdu a vrátil spor zpět k Okresnímu soudu v Opavě.

Podle soudce zpravodaje Vojena Güttlera přistoupily obecné soudy k případu příliš formalisticky. „Ke splnění účelu a cíle restitucí je zejména nutné, aby obecné soudy interpretovaly právní předpisy ve vztahu k oprávněným osobám co nejvstřícněji, v duchu snahy o zmírnění některých majetkových křivd,“ uvedl Güttler.

Klíčem k případu je otázka, co vše ke klášteru patří

Na základě zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací získali minorité část kláštera zpět brzy po pádu komunismu. Zákonodárci však v restituční normě nespecifikovali klášter dostatečně podrobně. Minorité proto nezískali jednu část kláštera, která stojí na jiné parcele, ale nemá vlastní popisné ani evidenční číslo.

Právě otázka, zda jde o jednu stavbu, je podle ÚS klíčová pro veškeré další posouzení případu. „Není proto pochopitelné, proč bylo jako nadbytečné odmítnuto provést důkazy navržené stěžovatelem, a to například stavebním spisem nebo vyžádáním znaleckého posudku,“ uvedl Güttler. Pokud v novém řízení soudy dospějí k závěru, že jde o jednu stavbu, musí také určit, že celý klášter na základě zákona dávno přešel na Provincii řádu minoritů ČR. Nyní by jej tak měl spravovat Konvent minoritů v Opavě.