Náladu v karlovarském orchestru nezlepšila ani milionová dotace

Karlovy Vary – Karlovarský symfonický orchestr se nadále potácí s problémy, jejichž příčinou jsou špatné finanční podmínky. Tlak na úspory přiměl vedení ke snižování platů hudebníků i zmenšení úvazků. Alespoň dočasně měla situaci uvnitř orchestru vyřešit mimořádná, více než dvoumilionová dotace. Kvůli způsobu, jakým s penězi vedení naloží, však atmosféru v hudebním tělesu zřejmě nezlepší. Navýšení úvazků a najímání nových hráčů není podle ředitele prvořadým problémem. K nelibosti odborů chce většinu peněž použít na financování zázemí.

Šéf symfonického orchestru v Karlových Varech určil priority jasně – 2 miliony použije na vybavení orchestru, zbylých 100 tisíc korun z mimořádné dotace půjde na zvýšení platů. Takovému počínání se samotní hráči velmi divili, zatímco odbory se již pustily do otevřené kritiky. „Přijde nám to naprosto nevhodné a nepatřičné v době, kdy je orchestr zmenšován kvůli nedostatku peněz. Nyní, když má pan ředitel k dispozici peníze, je utratí za věci jako nové fraky a bedny na fraky,“ říká předseda odborů orchestrálních hráčů Martin Petr.

Ředitel tělesa Zdeněk Viktor však svůj úmysl obhajuje. Nutnou investicí je podle něho například automobil, který si jinak orchestr při stěhování na koncerty musí najímat. Je prý také potřeba nakoupit nové nástroje. „Celkově je to zanedbané několik roků,“ říká Viktor. Krize se však nejcitelnějí dotkla samotných hráčů. Kvůli úsporám a snižování úvazků klesl průměrný plat hráčů pod 19 tisíc korun hrubého.

Ředitel chtěl zabránit propouštění, přesto lidé sami odcházejí

Symfonici proto neváhali vyjít i do ulic a protestovat na demonstraci. Špatné platební podmínky mají podle odborářů pro orchestr mnohem horší následek než zastaralé nástroje, a to odchod samotných hráčů. „Kdo má poloviční úvazek, nebo dokonce čtvrtinový, tak se prostě musí uživit někde jinde. Tím se z orchestru navíc stává amatérské těleso,“ dodal Petr. Ředitel Viktor si však za svou krizovou strategií stojí, neboť prý zabránila nucenému propouštění.

I přes odpor hráčů chce radní pro kulturu změnit příspěvkovou organizaci města na obecně prospěšnou společnost. Tvrdí, že orchestr potřebuje zásadní změnu, která vyléčí finanční i personální problémy. O rozdělení dotace a situaci v karlovarském symfonickém orchestru proto budou jednat zastupitelé v září.