Svou lékařskou fakultu už má i Ostrava, dnes začala výuka pro stovku studentů

Ostrava – V Česku dnes začala výuka na nové lékařské fakultě, která vznikla v rámci Ostravské univerzity. Do prvního ročníku oboru všeobecné lékařství nastoupila více než stovka studentů, a to zejména z Moravskoslezského kraje a Slovenska. Za hlavní úkoly související se vznikem nové fakulty rektor Jiří Močkoř považuje hlavně dobudování zázemí a rozjezd vědeckého výzkumu. Město o vznik fakulty usilovalo zhruba padesát let, kromě Ostravy fungují lékařské fakulty také v Praze, Plzni, Hradci Králové, Olomouci a Brně.

Fakulta se chce zaměřit na epidemiologický výzkumný program a do konce roku chystá vznik specializovaného výzkumného centra. „Nepůjde jenom o epidemiologii, ale i příbuzné obory. Jde zejména o studování vlivu životního prostředí na zdraví,“ vysvětlil podstatu výzkumů vedoucí ústavu histologie a embryologie Vojtěch Kamarád. Plánuje se i spolupráce s jinými vysokými školami. „Mělo by to vyústit v lepší poznání vlivu životního prostředí na zdraví. Najít cesty, jak tomu čelit, případně jak léčit choroby, které vznikají právě v důsledku těchto vlivů,“ doplnil Kamarád. 

Univerzita pro potřeby nové fakulty připravuje rekonstrukci bývalé porodnicko-gynekologické kliniky v někdejším areálu nemocnice v Ostravě-Zábřehu za zhruba 400 milionů korun. Většinu nákladu by měly zaplatit peníze z evropských fondů, ale asi 60 milionů korun bude muset zaplatit z vlastních zdrojů. Podle rektora by dvouletá renovace objektu mohla být zahájena v první polovině příštího roku. 

Vznik nové lékařské fakulty se ovšem nelíbí dalším fakultám, které už fungují na jiných univerzitách. Zpochybňovaly především kvalitu výuky na nově vznikající škole. „Bude to partner, bude to konkurence. Čas ukáže, jestli Ostrava bude schopna si podržet kvalitní lidi, to personální zázemí bude důležitá věc. Pokud se to podaří, pak samozřejmě ať ta lékařská fakulta funguje,“ uvedl proděkan pro vědu a výzkum lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Martin Modrianský. 

Podle Močkoře se situace kolem kritiky fakulty začíná uklidňovat. „Už se začínáme standardně rozjíždět, takže už není důvod do toho šít. Je samozřejmě pravdou, že budeme pod drobnohledem, a s tím je nutné počítat, protože medicína je zcela výjimečný obor,“ uvedl Močkoř. Na univerzitě budou působit pedagogové z Polska a Slovenska a rýsuje se i spolupráce s Rakouskem.