V karlovarské ZUŠ se ztrácí školné, odměny jsou stotisícové

Karlovy Vary – Kontrola v hospodaření Základní umělecké školy Antonína Dvořáka v Karlových Varech zjistila závažné nedostatky. Podle závěrů komise krajského úřadu není jasné, kam zmizelo zaplacené školné a proč ředitel některým pracovníkům dával vysoké odměny. Do případu je zapletena i náměstkyně karlovarského primátora pro kulturu.

Komise kontrolovala hospodaření umělecké školy za poslední tři roky. Odhalila například nezaúčtované platby školného. Jen za předminulý školní rok šlo o částku přes 900 tisíc korun. Krajský radní pro školství Vratislav Emler informoval, že nyní se provádí právní rozbor.

Kraj řediteli školy vytýká hlavně to, že některým zaměstnancům bezdůvodně přiděloval mimořádně vysoké odměny. Jednomu z nich dokonce až dvacetkrát vyšší, než ostatním. „Jestliže tam byla v roce 2008 průměrná odměna 6500 korun na jednoho učitele, tak tento zaměstnanec měl 110 tisíc korun, a jestliže v následujícím roce byla průměrná roční odměna 22 tisíc korun, tak tento zaměstnanec měl například 198 tisíc,“ upřesnil ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek.

Video Reportáž Marka Štětiny
video

Reportáž Marka Štětiny

Podle zjištění České televize jde o bývalou přítelkyni ředitele školy a náměstkyni primátora pro kulturu Dagmar Laubovou (ODS). Kontrola u ní navíc zjistila rozdíly ve výkazech odpracovaných hodin. Podle svých slov zatím k celé věci nemá co dodat. Primátor Karlových Varů Werner Hauptmann (ODS) říká, že jestli je v této kauze nějaké pochybení, pak to považuje za individuální selhání.

Výsledky krajské kontroly ředitel školy Václav Richter odmítl komentovat. „Pan ředitel do kontrolního protokolu uvedl, že trvá na svých písemných zdůvodněních a jeho právní výklad je takový, že je vše v souladu se zákoníkem práce,“ dodal Roman Rokůsek. O případném odvolání nebo trestu pro ředitele umělecké školy rozhodne krajská rada během 14 dnů.